سید احسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت هماهنگی شعارهای کاندیداهای انتخابات با وظایفی که دارند، بیان کرد: عده ای از کاندیداها در تبلیغات انتخابات شعارهایی ایده‌آل‌گرا می‌دهند که امیدوارکننده است، اما در عمل قابلیت اجرایی ندارد. این اقدام وجهه خوبی در انتخابات ندارد. این […]

سید احسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت هماهنگی شعارهای کاندیداهای انتخابات با وظایفی که دارند، بیان کرد: عده ای از کاندیداها در تبلیغات انتخابات شعارهایی ایده‌آل‌گرا می‌دهند که امیدوارکننده است، اما در عمل قابلیت اجرایی ندارد. این اقدام وجهه خوبی در انتخابات ندارد. این درست نیست که ما مردم را ساده تلقی کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: کاندیداها باید واقعیت‌های کشور و شرایط آن را بسنجند و باتوجه به شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه برنامه هایی اجرایی تهیه کرده و به مردم ارائه دهند. مردم نیز بتوانند در فضایی آرام انتخاب صحیحی داشته باشند.

نماینده مردم سنندج در مجلس تصریح کرد: در نهایت مردم خواهند فهمید که چه کسی به آن ها راست گفته و چه کسی سعی داشته با وعده هایی غیر عملی صرفا از آنان رای کسب کنند. مردم خواهند فهمید که چه کسی به دنبال حل مشکلات بوده و چه کسی سودای مقام در سر داشته است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت پاکدستی و متعهد بودن نمایندگان، تاکید کرد: یک نماینده باید پاکدست بوده و از هرنوع کج اخلاقی و فساد مالی یا اقتصادی مبرا باشد. وعده های غیر واقعی و هزینه های هنگفت هویت و کارآمدی یک کاندیدا را به تصویر نمی کشد. شخصی که با خرج کردن مبالغ هنگفتی سعی دارد تا بر کرسی مجلس بنشیند قطعا نماینده کارآمدی نخواهد شد و سودای مال اندوزی در سر دارد.

این عضو فراکسیون مستقلین مجلس در ادامه با تاکید بر ضرورت ترجیح مصالح ملی بر مصالح جناحی و قومی از سوی کاندیداهای انتخابات مجلس، بیان کرد: منافع قومی و جناحی زودگذر است، اما یک نماینده برای مردم کار می کند و منافع ملی باید در اولویت او باشد. اگر همه جناح ها و اقوام در کشور حول منافع ملی گام بر می داشتند قطعا وضعیت امروز کشور بسیار بهتر بود.

علوی در پایان تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته، همه جناح ها و اقوام در یک نقطه با هم تفاهم دارند و آن منافع ملی است. نماینده نباید صرفا خود را متعلق به یک جناح یا قوم بداند. همه ما دارای یک نوع نگرش و تفکری هستیم اما باید در مسیر پیشرفت کشور حول منافع ملی متعهد گام برداریم.

انتهای پیام