برترین‌ها: بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده در مجلس از اظهارات لاریجانی درباره طرح اصلاح قیمت بنزین انتقاد کردند. لاریجانی قبلا گفته بود نمایندگان مجلس هم از گرانی بنزین خبر داشتند.  

برترین‌ها: بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده در مجلس از اظهارات لاریجانی درباره طرح اصلاح قیمت بنزین انتقاد کردند. لاریجانی قبلا گفته بود نمایندگان مجلس هم از گرانی بنزین خبر داشتند.

پارسایی: بدانید، مجلس مخالف گرانی بنزین بود

 

پارسایی: بدانید، مجلس مخالف گرانی بنزین بود