سیدحسین نقوی حسینی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به جلسه مجمع عمومی سازمان ملل و رئیس دوره ای آمریکا بر شورای امنیت اظهار کرد: آمریکایی ها در پی برنامه ریزی برای سوء استفاده از رئیس دوره ای رییس جمهور این کشور در شورای امنیت بودند تا هجمه ای بر علیه ایران راه […]

سیدحسین نقوی حسینی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به جلسه مجمع عمومی سازمان ملل و رئیس دوره ای آمریکا بر شورای امنیت اظهار کرد: آمریکایی ها در پی برنامه ریزی برای سوء استفاده از رئیس دوره ای رییس جمهور این کشور در شورای امنیت بودند تا هجمه ای بر علیه ایران راه بیندازند. آنان قصد داشتند همکاری کشورها برای ملحق شدن به تحریم بر علیه ایران را جلب کنند که ناکام ماندند.

وی اضافه کرد: ایران با برخورد مثبت در مورد حضور رییس جمهور در سازمان ملل و تعیین چارچوب های اظهار کرد وگو، فضاسازی های دولت ترامپ را عوض کرد و موجب گردید که آنان از موضع تهاجمی خود عقب نشینی کنند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس اضافه کرد: مشی آمریکایی ها نشان داده که هرگاه موضع گیری ما قاطع، محکم و مستدل باشد، سناریوی آنان با شکست رو به رو خواهد گردید و به دنبالش موضع های شان را تغییر می دهند. باید با عنایت به این مبحث رییس جمهور در سازمان ملل محکم و محکم رفتارهای ناقض قوانین و کنوانسیون های بین المللی آمریکا و عهدشکنی هایش را برای جهانیان تصریح کند و به طرح مبحث تحریم های ظالمانه دولت این کشور بر علیه ملت ایران آن هم بدون هیچ دلیلی پرداخت کند.

به گفته وی رییس جمهور باید موضع صلح طلبانه ایران را تصریح کرده و در کنارش به طرح مبحث عارضه دیدن ایران از گروه های تروریستی که حامی های آمریکا و هم پیمانانش در منطقه می باشند پرداخت کند.

انتهای پیام