به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، طی ماه های گذشته دو بار نفت خام سبک در بورس انرژی ایران ارائه شده هست. اوایل آبان ماه ماه سال کنونی برای نخستین بار یک میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی روی میز معاملات جای گرفت که نرخ پایه هر بشکه نفت در آن زمان حدود […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، طی ماه های گذشته دو بار نفت خام سبک در بورس انرژی ایران ارائه شده هست. اوایل آبان ماه ماه سال کنونی برای نخستین بار یک میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی روی میز معاملات جای گرفت که نرخ پایه هر بشکه نفت در آن زمان حدود ۷۹ دلار بود.

در روز معاملات نخستین ارائه، سه نفر در این رقابت شرکت نمودند و سر انجام با تعدیل نرخ نفت در بورس  ۲۸۰ هزار بشکه نفت خام سبک به  قیمت هر بشکه ۷۴ دلار و ۸۵ سنت داد و ستد گردید.

پس از ارائه نفت در بورس، مدیرعامل بورس انرژی خبر از احتمال تعدیل نرخ نفت در بورس داد و اظهار کرد که این نرخ، نرخ متعادلی هست؛ ضمن این که اگر تا زمان بارگیری محموله، نرخ نفت خام افزایش یا کاهش یابد، نرخ متناسب با آن تعدیل خواهد گردید.

در این میان ۲۰ آبان ماه ماه ۱۳۹۷ هم برای دومین بار نفت در بورس ارائه گردید. آنگونه که در بیانیه ارائه آمده بود، قرار بر این بود که ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام سبک برای ارائه روی تابلو معاملات برود که سر انجام نرخ هر بشکه نفت خام سبک در رینگ بین الملل بورس انرژی در دومین ارائه ۶۴.۹۷ ۹۷ دلار خرید و فروش گردید؛ بدین مفهوم که نفت بورسی در این مدت حدود ۱۰ دلار نسبت به نخستین دوره تعدیل گردید.

فروش نفت در بورس انرژی به طور ۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی هست؛ به به صورتی که تقاضا کنندگان خرید برای شرکت در خرید و فروش، باید ۱۰ درصد اعتبار توصیه را به طور ریالی به میزان پیش پرداخت قبل از ارائه به حساب اعلامی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز کنند که در صورت انجام خرید و فروش قسمتی از ۲۰ درصد ریالی شمرده خواهد گردید.

در عین حال مدتی هست که ارائه نفت در بورس انرژی متوقف شده و در این مدت بیانیه ارائه ای منتشر نشده هست ولی در آخرین عکس العمل ها وزیر نفت اعلام نموده که ارائه نفت در بورس منتظر تصمیم شورای سازگاری اقتصادی هست.

زنگنه تاکید کرد که “زنگنه تاکید کرد که “قبل از این برای فروش یک میلیون بشکه نفت اذن صادر گردیده بود که در پی آن هستیم برای ارائه شش ماهه و فروش ریالی نیز مجوز دریافت کنیم. امید داریم این مبحث در نخستین جلسه شورای عالی سازگاری مطرح گردد و با یک تغییراتی و تجاربی که پیدا کردیم، ما درخواست ها می کنیم که اگر پذیرفتند با مقدار بیشتری ولی ۶ ماهه اذن دریافت کنیم که ارائه کنیم و این راه را باز کنیم”.

در عین حال شاپور محمدی – ریاست سازمان بورس اوراق بهادار – جدیدا در مورد احتمال ارائه دو مرتبه نفت در بورس انرژی اعلام نمود که ” هر زمان که وزارت نفت بگوید ما آماده ارائه نفت در بورس هستیم”.

انتهای پیام