بهروز نعمتی در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: نظر دولت این هست که کارت های سوخت را احیا نماید تا استفاده بنزین و فرآورده های نفتی ساماندهی گردد. با توجه به این فضا تصمیم دولت این هست که برای جلوگیری از قاچاق کارت سوخت احیا گردد. وی با بیان اینکه «قاچاق سوخت در […]

بهروز نعمتی در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: نظر دولت این هست که کارت های سوخت را احیا نماید تا استفاده بنزین و فرآورده های نفتی ساماندهی گردد. با توجه به این فضا تصمیم دولت این هست که برای جلوگیری از قاچاق کارت سوخت احیا گردد.

وی با بیان اینکه «قاچاق سوخت در شرایط احیای کارت سوخت به دست کم می رسد» تاکید کرد: دولت هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ بنزین و سهمیه بندی ندارد و تنها سوژه ای که در نشست ستاد اطلاع رسانی شورای سازگاری سران قوا پیشنهاد شده مبحث احیای کارت سوخت هست.

انتهای پیام