رضا پدیدار در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان اینکه در مجموع میزان صادرات نفت ایران دست کم یک و نیم میلیون بشکه در روز هست، اظهار کرد: عرضه سه میلیون بشکه نفت خام در بورس عدد کوچکی هست.روند  صادرات نفت با توجه به معافیتی که آمریکا به هشت مشتری نفت ایران داده هست […]

رضا پدیدار در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان اینکه در مجموع میزان صادرات نفت ایران دست کم یک و نیم میلیون بشکه در روز هست، اظهار کرد: عرضه سه میلیون بشکه نفت خام در بورس عدد کوچکی هست.روند  صادرات نفت با توجه به معافیتی که آمریکا به هشت مشتری نفت ایران داده هست ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه عرضه سه میلیون بشکه نفت خام در بورس یک نوع بسترسازی برای آشنایی بخش خصوصی با بورس انرژی هست، اضافه کرد: در عرضه اول عرضه نفت خام در بورس که میزان آن یک میلیون بشکه بود تقاضاکننده کم بود. در عمر صد ساله نفت در ایران، دولت از سال ۱۳۳۲ به بعد فقط خودش نفت را به فروش رسانده و حضور بخش خصوصی شکل نگرفته هست.

پدیدار دنبال کرد: هنوز بورس انرژی معروف نیست و فعالین باید با بورس آشنا گردند. از طرف دیگر هم به بورس به طور فیزیکی می نگرند که نفت را بخرند و به فروش برسانند. در حالتی که ماهیت بورس به این صورت نیست. ما به بورس کاغذی احتیاج داریم. یعنی بورسی که موجب ارتقا کیفیت معاملات گردد. کیفیت معاملات نفت هم باید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه عرضه سه میلیون بشکه نفت خام در بورس، عدد کوچکی هست، اظهار کرد: وزارت نفت اعلام نموده  معامله ۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی هست و کسانی که ۸۰ درصد را توان ندارند پرداخت کنند توان دارند طبق قیمت بازار سنا به ریال پرداخت کنند. زیرا بخش خصوصی نفت را برای بازار داخل از بورس نمی خرد. بعد هم مبدل به ریال می گردد و به وزارت نفت می دهد.

به گفته این آنالیز گر حوزه انرژی بخش خصوصی در فروش نفت با مشکل رو به رو نبوده و توانسته پول نفت را دریافت کند.

طبق این گزارش، وزیر نفت جدیدا در مورد فاز سوم فروش نفت در بورس اظهار کرد: شاید هفته آینده این عرضه رخ دهد. در این راستا مجوز لازم از سران سه قوه اخذ شده که ۳ میلیون بشکه نفت در بورس به طور ۱۰۰ درصد ریالی با ارز سنا به فروش برسد. اگر فردی به خرید ارزی نفت در بورس تمایل داشت نفت به طور ارزی به این فرد عرضه و اگر فردی به خرید ریالی نفت تمایل داشت عرضه به طور ریالی اگر فردی به خرید ارزی نفت در بورس تمایل داشت نفت به طور ارزی به این فرد عرضه و اگر فردی به خرید ریالی نفت تمایل داشت عرضه به طور ریالی انجام می گردد.

انتهای پیام