رضا علیزاده در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: بدهی هزاران میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان سالها است که سررسیده شده اما خودروسازان گرفتاری های مالی چند ماه موخر را سبب ضعف از بازپرداخت آنان عنوان می کنند. نماینده مردم ورزقان در مجلس دنبال کرد: سوء مدیریت شرکت های خودروسازی و مشکلات اجرایی […]

رضا علیزاده در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: بدهی هزاران میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان سالها است که سررسیده شده اما خودروسازان گرفتاری های مالی چند ماه موخر را سبب ضعف از بازپرداخت آنان عنوان می کنند.

نماینده مردم ورزقان در مجلس دنبال کرد: سوء مدیریت شرکت های خودروسازی و مشکلات اجرایی کارخانجات تولیدکننده خودرو طی سال های متمادی موجب انباشت هزاران میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان گردید. گرچه میزان دقیق بدهی خودروسازان به قطعه سازان معلوم نیست اما طبق خبر ها غیررسمی این بدهی بالغ بر ۷، ۱۰ یا  ۱۵ هزار میلیارد تومان هست.

بدبختی این هست که خودروسازان دولتی در هر دوره زمانی موفق گردیدند از طرق متفاوت خواسته های شان را به مردم تحمیل کنند؛ چراکه بازار انحصاری مانع ایجاد رقابت گردید؛ به همین سبب با صنعتی مواجه هستیم که دستخوش انواع رانت و انحصار، مدیریت های سلیقه ای، کیفیت، امنیت و نرخ نامطلوب و خدمات بعد از فروش نامناسب هست.وی یادآور گردید: با ارزیابی تاریخچه فعالیت شرکت های خودروسازی حتی در  دوران رونق فروش و درآمدزایی مناسب، این شرکت ها باز  توجه یا تمایل چندانی برای تسویه بدهی هایشان به قطعه سازان نداشتند؛ در حالی که قطعه سازان به طور مستمر خواستار دریافت مطالبات خود از شرکت های خودروسازی می باشند حتی پیشنهاد دریافت سهام خودروسازان به قبال مطالبات شان را هم مطرح کرده اند.

نایب رییس کمیسیون صنعت های و معادن مجلس اظهار تاسف کرد: بدبختی این هست که خودروسازان دولتی در هر دوره زمانی موفق گردیدند از طرق متفاوت خواسته های شان را به مردم تحمیل کنند؛ چراکه بازار انحصاری مانع ایجاد رقابت گردید؛ به همین سبب با صنعتی مواجه هستیم که دستخوش انواع رانت و انحصار، مدیریت های سلیقه ای، کیفیت، امنیت و نرخ نامطلوب و خدمات بعد از فروش نامناسب هست.

علیزاده با تاکید موکد، اظهار کرد: خودروسازان حتی توان ندارند از ایده آل ترین شرایط که همان انحصاری بودن بازار کشور هست، استفاده بهینه کنند و با رونق فروش، مطالبات قطعه سازان را بازپرداخت کنند. اصلاح ساختاری داخلی یکی از بزرگترین چالش های صنعت خودروسازی کشور هست.

انتهای پیام