رضا غفاری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح از بین بردن خطای انسانی با قرائت از راه دور کنتورها است، اظهار کرد: قرائت از راه دور کنتورها با استفاده از اطلاعات کنتورها در طرح‌های عبور از پیک تابستان، مشاهده پروفیل بار مصرفی مشترک، مشاهده وضعیت لحظه‌ای پارامترهای شبکه مشترک […]

رضا غفاری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح از بین بردن خطای انسانی با قرائت از راه دور کنتورها است، اظهار کرد: قرائت از راه دور کنتورها با استفاده از اطلاعات کنتورها در طرح‌های عبور از پیک تابستان، مشاهده پروفیل بار مصرفی مشترک، مشاهده وضعیت لحظه‌ای پارامترهای شبکه مشترک و استفاده پایش اطلاعات توان مصرفی مشترکین در بازه‌های اعلام شده خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه با راه‌اندازی کامل این سامانه و حذف اعزام مامور برای قرائت کنتورها این عملیات به صورت لحظه‌ای و از راه دور انجام می‌شود، تصریح کرد: مرکزی به‌منظور نظارت و پایش بر وضعیت این کنتورها نیز در دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری شرکت توزیع برق در مازندران در نظر گرفته شده است تا بتوان از صحت عملکرد این کنتورها از نظر آنلاین بودن وضعیت مصرفی مشترک اطمینان حاصل شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در مورد فرآیند اجرایی این طرح خاطرنشان کرد: تاکنون برای ۷ هزار مشترک دیماندی محدوده این شرکت در استان کنتورهای هوشمند فهام نصب و تا پایان سالجاری این رقم به ۸ هزار کنتور می‌رسد.

غفاری با بیان اینکه تعداد ۱۳ هزار و ۵۰۰ مشترک دیماندی در حوزه توزیع برق مازندران فعالیت می‌کنند، گفت: مشترکین دیماندی با این طرح در سال‌های آینده برای تعدادی از آن‌ها کنتور هوشمند فهام برنامه‌ریزی و نصب خواهد شد.

وی یادآور شد: با نصب و پایش اطلاعات ارسالی این کنتورها فقط دارای مشکلات شبکه‌ای نظیر ضعف ولتاژ شناسایی شده و در اولویت اصلاح قرار گرفته است.

انتهای پیام