به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، گردهمایی نامزدهای ایرانی پاداش جهانی «آسترید لیندگرن» با حضور هوشنگ مرادی کرمانی (نامزد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)، فرهاد حسن زاده (نامزد شورای کتاب)، علی اصغر سیدآبادی (نامزد انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در بخش ترویج کتاب) و نمایندگانی  امروز (یکشنبه چهارم شهریورماه) در اندیشگاه فرهنگ کتابخانه ملی برگزار […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، گردهمایی نامزدهای ایرانی پاداش جهانی «آسترید لیندگرن» با حضور هوشنگ مرادی کرمانی (نامزد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)، فرهاد حسن زاده (نامزد شورای کتاب)، علی اصغر سیدآبادی (نامزد انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در بخش ترویج کتاب) و نمایندگانی  امروز (یکشنبه چهارم شهریورماه) در اندیشگاه فرهنگ کتابخانه ملی برگزار گردید.

پاداش جهانی «آسترید لیندگرن» بمناسبت تکریم آسترید لیندگرن، نویسنده بنام سوئدی و مالک کتاب هایی چون «پی پی جوراب بلند» و «کارلوس روی پشت بام»  توسط دولت سوئد در سال ۲۰۰۲  بنیان نهاده شده هست.    این پاداش بزرگ ترین پاداش جهانی ادبیات کودک و نوجوان پس از پاداش «هانس کریستین اندرسن» هست. این جایزه  نه فقط به نویسندگان و تصویرگران داده می گردد، لکن قصه گویان، مروجان و نهادهای حوزه ادبیات کودکان و ترویج کتاب خوانی نیز توان دارند به آن دست یابند. این پاداش هر ساله به یک یا بیشتر از یک هنرمند یا ترویج دهنده کتاب خوانی و …

در حال حاضر در ایران شورای کتاب کودک، محور پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان نامزدهای شان را به پاداش «آسترید لیندگرن» معرفی می کنند. امسال جمشید خانیان به عنوان نویسنده و علی اصغر سیدآبادی در زمینه ترویج کتاب خوانی توسط انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، هوشنگ مرادی کرمانی و کتابخانه های سیار روستایی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فرهاد حسن زاده  به عنوان نویسنده و طراح  طرح«با من بخوان» موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان توسط شورای کتاب کودک به عنوان نامزدهای ایرانی پاداش جهانی «آسترید لیندگرن» معرفی شده اند. 

 علی خاکبازان -نماینده محور پرورش فکری کودکان و نوجوانان- در مورد نامزدهای این نهاد اظهار کرد: هرچه در مورد هوشنگ مرادی کرمانی بگویم به وی امتیاز منفی داده ام. در مورد کتابخانه سیار محور پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز باید بگویم در ایران روستاهایی داریم که تعداد جمعیت اندکی دارند و به صرفه نیست که کتابخانه ای در آن روستاها دایر گردد. محور پرورش فکری ماشین هایی را مجهز به کتابخانه کرده که هر هفته به این روستاها سر می زنند و کتاب ها را بین بچه ها توزیع می کنند. به عقیده من با توجه به شرایط موجود خوب ترین شکل ترویج کتابخوانی در روستاها این کار هست.
پس از آن هوشنگ مرادی کرمانی در مورد بررسی حضور ایران در مجامع بین المللی و اینکه ادبیات کودک ما چقدر سخن برای گفتن دارد، اظهار کرد: ما باید فرهنگمان را به زبان های دیگر جابه جایی بدهیم. مشکل کلیدی ما این هست که ترجمه هایی که از کتاب های ما می گردد بردی ندارد. ما زمانی توان داریم در کشورهای دیگر حضور فرهنگی دارا باشیم که چیز جذابی بنویسیم و فرهنگمان را به آنان معرفی کنیم. اگر بخواهیم نظیر آنان بنویسیم پاداش ای نمی بریم.
در حقیقت من نامزد تمام وقت هستم و امیدی هم ندارم. جوایز راه خیلی خوبی  برای معرفی  ادبیاتمان به کشورهای هست.
این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان پس از آن افزود: زود هست که قضاوت کنیم به چه سبب به ما پاداش نمی دهند. یادم هست یکی از مترجمان اظهار می کرد هیچگاه به ایرانی ها پاداش نمی دهند. من  به این نتیجه آمدم وقتی که به عنوان نامزد معرفی می گردیم ذهنیت مان به هم می ریزد.

در ادامه مراسم آفاق اشراقی -نماینده شورای کتاب کودک- نیز در مورد انتخاب های شورا توضیح داد و اظهار کرد: ما دلمان قصد داشت اشخاص جدیدتری را معرفی کنیم تا اسم ایران زیادتر دیده گردد و فکر نکنند محدود به چند اسم هستیم. البته شورا در حال تهیه لیستی هست تا پرونده نویسنده های دیگری را تکمیل کند تا برای سال های آینده این اشخاص را معرفی کنند.
پس از آن فرهاد حسن زاده-نویسنده ادبیات  کودک و نوجوان و نماینده شورای کتاب کودک در مورد این که چه انتظاری از نهادهای معرفی کننده دارد، اظهار کرد: این پاداش سرمایه لازم برای ادبیات ماست. ادبیات کودک به فاز ای از پختگی دست یافته که از تولید و داوری داخلی گذشته و وارد عرصه جهانی شده هست. ما نویسنده ها کار خودمان را می کردیم، کسانی آمدند و ما را نامزد و مطرح کردند، اکنون ما باید پاسخ خیلی چیزها را بدهیم که این مبحث با دنیای نویسنده ها متمایز هست. شاید افق دید یک نویسنده پاداش باشد اما هیچ گاه برای پاداش نمی نویسد.

او با بیان این که رقابت ادبی و ورزشی تفاوت های زیادی دارد، اظهار کرد: ورزشکاران در پی پاداش می باشند و برای دریافت پاداش کوشش می نمایند اما در عرصه ادبی این پاداش هست که در پی نویسنده هست. کسی  که برای یک پاداش معرفی می گردد برآیندی از ادبیات کودک سرزمین ما هست.
این نویسنده  ادبیات کودک و نوجوان در ادامه گفته بود: اگر وضع کتابخوانی در ایران خوب باشد خود به خود بر روند ادبیات تاثیر می گذارد و فضا برای نویسنده فراهم می گردد و او در یک محیط آرام تری به کار خود ادامه می دهد و اگر نشر ما حرفه ای باشد و کتاب با استانداردهای جهانی تولید گردد و ناشران با آژانس های بین المللی نشر ارتباط دارا باشند و آثار ایرانی را به کشورهای دیگر عرضه کنند، امتیازهای مثبتی برای ادبیات ایران می باشد. علاوه بر این رسانه هایی که در مورد ادبیات کودک فعالیت می کنند اگر خوب کار کنند همه اینها موجب می گردد ادبیات کودک خلاق، پویا و رو به رشد دارا باشیم و نویسنده ها توان دارند به عنوان نامزد این ادبیات سری از سرها دربیاورند.
بعضی از نهادهای دولتی برای فعالیت فرهنگی بودجه زیادی می گیرند و بعضی از نهادها هم به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند.    زمانی که فردی به عنوان نامزد معرفی می گردد برای تشکیل پرونده باید به وی کمک گردد. به طور مثال نهادی را تشکیل بدهند و یک برنامه ۱۰ ساله دارا باشند و افرادی که قصد دارند برای نامزدی یک پاداش معرفی کنند و بر روی آثارش کار کنند تا در مجامع بین المللی نویسنده مطرح گردد و با تشکیل پرونده درست بدرستی مورد قضاوت قرار بگیرد. شورای کتاب به عنوان یک نهاد مردمی برای ترجمه پرونده مشکل داشت. هزینه ترجمه کتاب ها و پرونده بسیار فراوان هست.
علاوه بر این آقای سیدآبادی به علت اینکه در ترویج کتاب فعالیت های زیادی داشته و در چند سال موخر در ایجاد باشگاه کتاب خوانی در سراسر کشور فعال بوده هست.

علاوه بر این هورزاد عطاری -نماینده موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان- نیز در این مراسم هوشنگ مرادی کرمانی را به عنوان نامزد این نهاد برای پاداش آسترید لینگرد معرفی کرد و اظهار کرد: سبب انتخاب ما این هست که او تاثیر زیادی  بر فرهنگ خودی و گسترش در فرهنگ دیگری داشته هست. مرادی کرمانی نویسنده معروف ای هست و از جانب موسسه ما معرفی شده هست. من می اندیشم ادبیات کودک ما پتانسیل زیادی دارد و همه ما را می شناسند. طرح «با من بخوان» وقتی که مطرح گردید و نزدیک دریافت پاداش بود با ترافیک زیادی در سایتش رو به رو بود که این نشان دهنده انعکاس این طرح هست.
او در مورد طرح «با من بخوان» نیز اظهار کرد: این طرح در سال ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ معرفی گردید که در سال ۲۰۱۶ موفق شد پاداش آساهی را از آن خود کند. سال کنونی نیز چهار نهاد این طرح را معرفی کرده اند. آموزش و پرورش با ما مشارکت خوبی در این زمینه داشته هست.
در ادامه مراسم علی اصغر سیدآبادی نویسنده ادبیات  کودک و نوجوان در مورد فعالیت های ترویج کتابخوانی خود توضیح هایی را داد و در مورد  نحوه شکل گیری «باشگاه های کتابخوانی»، «جشنواره روستاها و عشایر دوست دار کتاب» و  انتخاب «پایتخت کتاب» اظهار کرد: من از ۱۴ سالگی این کار را انجام می دادم اما نمی دانستم اسمش ترویج کتاب هست. وقتی که روزنامه نگار بودم در بخش کتاب و معرفی کتاب فعالیت می کردم. به شکلی ترویج کتاب داشتم. زمانی انجمن نویسندگان را پایه گذاری کردیم یا جشنواره کتاب های خانگی که فکرنمی کردیم کسی این کار را انجام داده باشد.

به صورت کلی در ترویج کتابخوانی سه عامل جهانی، ملی و محلی تاثیر گذار هست. به همین سبب ما جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی را برگزار کردیم. باشگاه های کتابخوانی نیز به عقیده من نهادسازی و اجتماعی سازی طرح کتابخوانی هست. بچه ها در باشگاه های کتابخوانی کارگاه برگزار می نمایند.   سال کنونی حدود ۱۸۰۰ شهر و روستا به جام باشگاه کتابخوانی ملحق شدند و بیشتر از یک میلیون بچه درگیر این باشگاه ها می باشند.

در قسمتی از مراسم هوشنگ مرادی کرمانی با طنز اظهار کرد: من به مسئولین پیشنهاد می کنم اسم پاداش را عوض نمایند. گفتنش خیلی سخت هست. شش ماه طول کشید تا من اسم این پاداش را بیاموزم. خیلی ها وقتی که به من می رسند بیان می کنند شنیدیم نامزد پاداش آن خانم نویسنده گردیدی و من باید کلی فکر کنم تا اسمش به ذهنم بیاید. ما نباید وقت خودمان را صرف پاداش کنیم. اگر به آن فکر کنیم از کارهایمان می مانیم. ما فوتبالیست نیستیم که در پی پاداش باشیم. معرفی شدن به پاداش ها و ترجمه شدن کتاب ها دورچین غذای کلیدی ای هست که ما تولید می کنیم.
آنان زندگی خود را وقف ادبیات کودک و نوجوان می کردند، نسل اسطوره ای که دارد منقرض می گردد. نگاه کردید که نهادهایی به اسم فرهنگ چه بودجه ای می گیرند اما هیچ کاری نمی کنند.
ادبیات کودک ما به حدی از رشد دست یافته که چند کاندیدا معرفی می گردد.

نامزد پاداش هم نیستم اما می گویم ما بودجه می خواهیم. ما در کارهایمان مانده ایم.

فرهاد حسن زاده نیز در انتهاء افزود: معیارهای این پاداش جهانی برای جامعه ما روشن نیست. زیادی می اندیشند معرفی نامزدها طبق یک کتاب بوده هست. پاداش سه سطح دارد. به طور مثال وقتی که من نامزد پاداش «هانس کریستین اندرسن» بودم چند ناشر بیگانه برای ترجمه کتاب هایم با من ارتباط برقرار کردند. ادبیات کودک و نوجوان ما جوان هست و باید به آن کمک کنیم.

انتهای پیام