نشست مدیرکل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد با کارکنان ادارات ثبت احوال شهرستان های کهگیلویه و چرام مدیرکل ثبت احوال استان مورخ هفدهم تیرماه سال جاری به اتفاق معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و رئیس حراست ثبت احوال استان در جمعی صمیمی با کارکنان ادارات ثبت احوال کهگیلویه و چرام دیدار کردند به گزارش […]

نشست مدیرکل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد با کارکنان ادارات ثبت احوال شهرستان های کهگیلویه و چرام
مدیرکل ثبت احوال استان مورخ هفدهم تیرماه سال جاری به اتفاق معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و رئیس حراست ثبت احوال استان در جمعی صمیمی با کارکنان ادارات ثبت احوال کهگیلویه و چرام دیدار کردند

به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل ثبت احوال استان مورخ هفدهم تیرماه سال جاری به اتفاق معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و رئیس حراست ثبت احوال استان در جمعی صمیمی با کارکنان ادارات ثبت احوال کهگیلویه و چرام دیدار کردند.

در این دیدار صادقی مدیرکل ثبت احوال استان، مسائل و مشکلات ادارات کهگیلویه و چرام را از نزدیک بررسی کردند و همچنین در خصوص رفع موانع و مشکلات پیش رو تبادل نظر شد و در نهایت تعامل با فرمانداران را گوشزد نمودند. ایشان در ادامه این دیدار: نظم کاری، تکریم ارباب رجوع و پیگیری تحقق برنامه راهبردی سازمان خصوصا”روند ثبت نام کارت هوشمند ملی و صدور شناسنامه رایانه ای را از کارکنان خدوم ثبت احوال خواستار شدند.