دکتر حنان حاجی محمودی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برنامه‌های اجرایی برای نسخه نویسی الکترونیک گفت: برنامه پایلوت در استان کرمان انجام شده و از اواسط اسفند ماه سال گذشته این برنامه در یک شهرستان از هر استان پیاده‌سازی شده و در نظر است به تدریج در کل کشور اجرا شود و ما وارد […]

دکتر حنان حاجی محمودی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برنامه‌های اجرایی برای نسخه نویسی الکترونیک گفت: برنامه پایلوت در استان کرمان انجام شده و از اواسط اسفند ماه سال گذشته این برنامه در یک شهرستان از هر استان پیاده‌سازی شده و در نظر است به تدریج در کل کشور اجرا شود و ما وارد فاز استقرار شویم.

وی گفت: در سال جاری درصدد تکمیل این برنامه برای بیمه شدگان مشمول نظام ارجاع هستیم، به خصوص در استان‌های فارس و مازندران که پزشک خانواده در آن مستقر شده و بیمه‌شدگان روستایی که از مراکز بهداشتی درمانی به سطوح بالاتر ارجاع می‌شوند. البته پزشکانی که تا کنون درگیر این طرح شدند، در بخش خصوصی اشتغال داشتند و عمدتاً در مسیر نظام ارجاع کار نمی‌کردند و نظام پرداخت به آنها به ازای نسخه بوده است.

حاجی محمودی درباره همکاری پزشکان با طرح نسخه نویسی الکترونیک گفت: پزشکانی که تجربه کار با نرم افزارهای مختلف را داشته‌اند، از این طرح استقبال کردند، اما پزشکانی هم هستند که نیاز هست وقت بیشتری برایشان صرف شود.

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی بیمه سلامت، طرح نسخه نویسی الکترونیک را در راستای مدیریت اطلاعات نظام سلامت دانست و افزود: با شروع و ادامه این طرح یک بانک اطلاعاتی به وجود می‌آید که می‌توان علاوه بر رعایت کلیه قوانین و جلوگیری از تخلفات، شاهد بهبود وضعیت درمانی و دارویی بیمار، اطلاع رسانی به بیمه شده و پزشک معالج و شفافیت مالی در انجام تمام خدمات به صورت آنلاین باشیم.

وی افزود: برای تکمیل قوانین نسخه نویسی الکترونیک در بحث پزشک خانواده، در حال شناسایی و انتساب جمعیت به پزشک خانواده هستیم تا هر پزشک فقط برای بیماران تحت پوشش خود اقدام به نسخه نویسی کند و در همین زمینه برخی فعالیت‌های نرم افزاری در حال انجام است.

انتهای پیام