ابوالفضل خلخالی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که نادیده گرفتن تحریم ها راهکار درستی نیست و باید همه جوانب مورد ارزیابی قرار گیرد، اظهار کرد: متاسفانه سیاست های داخلی و بی تدبیری ها زیادتر از تحریم ها به صنعت خودرو و تولید ملی ضربه زده هست. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی […]

ابوالفضل خلخالی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که نادیده گرفتن تحریم ها راهکار درستی نیست و باید همه جوانب مورد ارزیابی قرار گیرد، اظهار کرد: متاسفانه سیاست های داخلی و بی تدبیری ها زیادتر از تحریم ها به صنعت خودرو و تولید ملی ضربه زده هست.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه سیاست های دولت در جهت پشتیبانی از تولید در کشور نیست، اظهار کرد: قوانینی مثل بیمه و مالیات نه فقط به سود تولیدکننده نیست لکن موانع جدی برای تولیدکننده محسوب می شود.

وی با تاکید بر این که مداخله دولت در صنعت خودرو من جمله نرخ گذاری دستوری اثرها منفی بر این صنعت دارد، تصریح نمود: تنها راه برون رفت از بحران های موجود در این بخش، خصوصی سازی هست تا دیگر خودروسازان بزرگ به سبب فشارهای دولت ملزم به فروش فرآورده ها خود با نرخ هایی پایین تر از نرخ تمام شده و زیان دهی نشوند.

او دنبال کرد: حتی اگر توان نداریم شرکت های خودروسازی بزرگ را خصوصی کنیم، شرکت های اقماری آنان که تولیدکننده لوازم جانبی خودرو می باشند باید خصوصی شده و از زیرمجموعه شرکت های بزرگ خودروسازی خارج گردند تا سر انجام تمام این صنعت به سمت خصوصی شدن حرکت کند.

خلخالی افزود: وجود نقدینگی سرگردان که گاهی به بازار خودرو نیز حمله می آورد، خوب ترین مجال برای استفاده از این نقدینگی در جهت خصوصی سازی هست.

وی با تاکید بر حرکت به سوی خصوصی سازی به عنوان راهکار مادر برای حل مشکلات صنعت خودرو اظهار کرد: برای تولید فرآورده ها جدید در شرایط غیرتحریمی توان داریم از ابزارها دنیا بهره ببریم اما در شرایط تحریم باید نگاهمان به داخل باشد چراکه با توجه به افزایش نرخ دلار، واردات خودرو و قطعات آن به صرفه نیست.

به گفته عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، ایران از نظر دانش فنی طراحی و ساخت خودرو در سطح خوبی قرار دارد که باید آن را به مزیت اقتصادی مبدل کند.

انتهای پیام