بهادر احرامیان در اظهار کرد وگو با ایسنا، از ریزش نرخ فولاد در سه هفته گذشته اطلاع داد و اظهار کرد: روند کاهش نرخ فولاد در دو ماه پیش ثابت شده بود اما در سه هفته گذشته این روند تسریع گردید و در حال حاضر نرخ فولاد نسبت به ماه پیش، ۳۰ درصد کاهش یافته […]

بهادر احرامیان در اظهار کرد وگو با ایسنا، از ریزش نرخ فولاد در سه هفته گذشته اطلاع داد و اظهار کرد: روند کاهش نرخ فولاد در دو ماه پیش ثابت شده بود اما در سه هفته گذشته این روند تسریع گردید و در حال حاضر نرخ فولاد نسبت به ماه پیش، ۳۰ درصد کاهش یافته هست.

به گفته وی، قیاس سالیانه نرخ های فولاد درست نیست، چون که نرخ ها باید نسبت به نرخ های جهانی سنجیده گردند که آنان دایم در حال تغییر می باشند.

احرامیان دنبال کرد: در حال حاضر نرخ فرآورده ها فولادی ایران، مثل میلگرد از نرخ جهانی قراضه پایین تر هست که این مبحث نشان دهنده افت سقف نرخ ها و قرار گرفتن بازار فولاد ایران در مرحله عقبگرد هست.

نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران دلیل این کاهش نرخ را مشکلات صادراتی و بنابراین وجود اضافی استفاده در بازار عنوان نمود و اظهار کرد: میزان تولید فولاد حدود ۲۵ میلیون تن و استفاده داخل حدود ۱۲ میلیون تن هست که در صورت کاهش یا توقف صادرات، وجود اضافی استفاده در بازار منتج به کاهش نرخ ها می گردد.

  وی علاوه بر این کاهش نرخ فولاد را زنگ خطر بزرگی برای اقتصاد قرائت کرد و تصریح نمود: در حال حاضر مشکلات و ابهاماتی بر سر راه صادرات وجود دارد که منتج به کاهش صادرات شده هست.

  نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: امکان دارد کاهش نرخ فولاد در کوتاه مدت برای سیاست گذاران مطلوب باشد، اما ضربه های جبران ناپذیری به این صنعت وارد خواهد کرد.

انتهای پیام