مهدی نجفیان درگفت و گو با ایسنا با بیان اینکه نرخ هرکیلوگرم تخم مرغ در درب مرغداری ۸۲۰۰ تومان هست و برای استفاده کننده شانه ای ۲۰ هزار به فروش می رسد، اضافه کرد: تولید تخم مرغ روند بالایی دارد و در هر واحد مرغداری یک میلیون تن تولید تخم مرغ دارند. وی با اشاره به افزایش […]

مهدی نجفیان درگفت و گو با ایسنا با بیان اینکه نرخ هرکیلوگرم تخم مرغ در درب مرغداری ۸۲۰۰ تومان هست و برای استفاده کننده شانه ای ۲۰ هزار به فروش می رسد، اضافه کرد: تولید تخم مرغ روند بالایی دارد و در هر واحد مرغداری یک میلیون تن تولید تخم مرغ دارند.

وی با اشاره به افزایش نرخ بالای تخم مرغ در چند روز اخیر، گفته بود: هیچ واحد حذفی و تعطیل شده و هیچ موردی از آنفلوانزا و مریضی حادپرندگان در مرغداری های استان همدان رویت نشده هست. واردات تخم مرغ نیز انجام نشده هست.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه افزود: ارز با نرخ مناسب ۴۲۰۰ تومان ارائه می گردد و روند تولید بالاست. 

وی اضافه کرد: دام زنده سبک با نرخ هر کیلو ۲۶ هزار تومان، دام سنگین کیلویی ۲۲ هزار تومان و نرخ گوشت برای استفاده کننده به طور مخلوط کیلویی ۶۰ هزار تومان ارائه می گردد.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهادکشاورزی استان همدان با اشاره به قیمت مرغ در همدان، اظهار کرد: هر کیلوگرم مرغ زنده ۷۰۰۰ تومان به فروش می رسد و برای استفاده کننده ۱۰ هزار و ۵۵۰ تومان به فروش می رسد.
انتهای پیام