علی نجفی خوشرودی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به قصد آمریکا برای خارج شدن از عهدنامه مودت اظهار کرد: این اقدام انفعالی آمریکا پس از رای دیوان بین المللی دادگستری در مورد شکایت ایران از آمریکا انجام گردید. وی اضافه کرد: آمریکا با اعلام خارج شدن از پیمان مودت پس از خارج […]

علی نجفی خوشرودی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به قصد آمریکا برای خارج شدن از عهدنامه مودت اظهار کرد: این اقدام انفعالی آمریکا پس از رای دیوان بین المللی دادگستری در مورد شکایت ایران از آمریکا انجام گردید.

وی اضافه کرد: آمریکا با اعلام خارج شدن از پیمان مودت پس از خارج شدن از برجام و یک سری از معاهدات بین المللی مثل آب و هوای پاریس، تیر رهایی به ارزش آمریکا زد آن هم در شرایطی که اعلام نمود قصد دارد از دیوان لاهه هم خارج گردد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس با یادآوری اینکه رای لاهه با استناد به پیمان مودت صادر گردیده هست، اظهار کرد: با توجه به منشور سازمان ملل، آمریکا توان ندارد از لاهه خارج گردد و این کار با این منشور مغایرت داشته و نافی اصل مشارکت و تعاملات بین المللی هست. خارج شدن آمریکا از لاهه این کشور را منزوی تر از قبل در دنیا می کند.

انتهای پیام