به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، جلسه دیوان بین المللی دادگستری برای ارزیابی درخواست ایران برای صادر کردن قرار موقت برای آمریکا در اعتراض به تصمیم واشنگتن برای برگرداندن تحریم های یک جانبه بر علیه تهران دیروز برگزار گردید. با اهمیت ترین بخش حکم دادگاه لاهه این هست که از طرفین خواست از مبادرت […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، جلسه دیوان بین المللی دادگستری برای ارزیابی درخواست ایران برای صادر کردن قرار موقت برای آمریکا در اعتراض به تصمیم واشنگتن برای برگرداندن تحریم های یک جانبه بر علیه تهران دیروز برگزار گردید.

با اهمیت ترین بخش حکم دادگاه لاهه این هست که از طرفین خواست از مبادرت به هر اقدامی که امکان دارد تا صادر کردن رای پایانی منازعه بین دو کشور را تشدید کند اجتناب کند. کارشناسان از این بخش برداشت کردند که عملا یعنی دولت امریکا باید از وضعیت تحریم های نفتی و تحریم هایی که برای ماه آینده بر علیه ایران حدس شده اجتناب کند.

در این راستا، حسن بهشتی پور، آنالیز گر مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه در حکم لاهه درباره تحریم های نفتی چیزی ذکر نگردیده هست، به ایسنا اظهار کرد:  از آنجایی که از هر دو طرف درخواستی از انجام اقدامی که تشنج  ایجاد می کند و مشکل ساز می گردد اجتناب کنند و از آنجایی که اعمل تحریم های نفتی بر علیه ایران موجب ایجاد تشنج در ارتباطات می گردد، در نتیجه دیوان به صورت موقت از آمریکا خواسته تحریم ها را اعمال نکند تا رای پایانی را صادر کند. صادر کردن رای پایانی هم امکان دارد به دو سال زمان احتیاج داشته باشد.

وی به این سؤال که تصمیم آمریکا درباره تحریم های نفتی با توجه به حکم لاهه چه خواهد بود، جواب داد: آمریکای ترامپ این حکم ها را اجرا نخواهد کرد اما به هر حال این حکم یک سند بین المللی به سود ایران هست و ایران توان دارد به استناد این سند در مجمع عمومی شکایت کند و قطع نامه ای بر علیه آمریکا بگیرد، ولو اینکه قطعنامه های مجمع عمومی تضمین اجرا ندارد اما این حکمی هست برای انزوای زیادتر آمریکا.

این آنالیز گر مسائل بین الملل با بیان اینکه ایران درحال حاضر دارای دو پشتیبان هست، توضیح داد: یک رای دادگاه بین المللی لاهه را دارد و یکی دیگر اینکه ۱۲ گزارش آمانو بود که نشان می داد ایران متن برجام را اجرایی کرده هست. این هم یک حمایت خوب برای ایران هست.

بهشتی پور به این سؤال که اگر آمریکا تحریم های نفتی را اعمال کند این برداشت می گردد که آمریکا تخلف کرده هست، جواب داد: بله در این صورت آمریکا مصوبه یکی از ارکان کلیدی سازمان ملل را نادیده می گیرد. دیوان بین المللی لاهه زیر نظر شورای امنیت هست و رکن سازمان ملل محسوب می گردد.

انتهای پیام