تجمعاتی که برگزار می گردد مراسم بسیار خوبی هست و خالی از هرگونه پیرایش و تجملات هست.   محمدی تصریح نمود: این عزاداری ها بدون پیرایش و تجملاتی که در گذشته وجود داشت برگزار می گردد که باید آن را به فال نیک گرفت.  خوشبختانه حضور مردم در مراسم عزاداری ها نمایش داد که به طور […]

  تجمعاتی که برگزار می گردد مراسم بسیار خوبی هست و خالی از هرگونه پیرایش و تجملات هست.

 

محمدی تصریح نمود: این عزاداری ها بدون پیرایش و تجملاتی که در گذشته وجود داشت برگزار می گردد که باید آن را به فال نیک گرفت.  خوشبختانه حضور مردم در مراسم عزاداری ها نمایش داد که به طور مستمر مردم حمایت کننده می باشند و در کنار تمامی مشکلات راه امام حسین (ع) را ادامه خواهند داد.
انتهای پیام