به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار ایسنا، در ســال ۲۰۱۷ میــلادی، ۹۳۲۵ مقالــه مرتبــط بــا فناوری نانو توســط محققان ایرانی در WoS ۸ ۸ درصــد از کل مقالات نانوی منتشرشــده در ســال ۲۰۱۷ اســت. ایران با این ســهم از انتشــارات نانو، با دو رده رشــد نســبت به ســال ۲۰۱۶ در رده چهارم دنیا جای […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار ایسنا، در ســال ۲۰۱۷ میــلادی، ۹۳۲۵ مقالــه مرتبــط بــا فناوری نانو توســط محققان ایرانی در WoS ۸ ۸ درصــد از کل مقالات نانوی منتشرشــده در ســال ۲۰۱۷ اســت. ایران با این ســهم از انتشــارات نانو، با دو رده رشــد نســبت به ســال ۲۰۱۶ در رده چهارم دنیا جای گرفت. این جایگاه در حالی به دســت آمده که ایران در ســال ۲۰۰۱ با انتشــار ۱۰ مقاله نانو در رده پنجاه و هفت دنیا و ششــم منطقه خاورمیانه قرار داشــت.

متوسط درصد رشد هر ساله مقالات نانو ایران در این ۱۷ سال حدود ۶۲ درصد بوده هست. این تعداد از مقالات نانو بیشتر از یک پنجم کل مقالات علمی منتشرشده ایران در WoS این تعداد از مقالات نانو بیشتر از یک پنجم کل مقالات علمی منتشرشده ایران در را شــامل می شــوند، ضمن آنکه قسمت مقالات نانو از کل مقالات دنیا در سال ۲۰۱۷ به میزان ۹ درصد بوده هست.

رده کشور مقالات نانو قسمت به درصد
۱ چین ۵۸۹۷۷ ۳۶٫۴۹
۲ ایالات متحده آمریکا ۲۵۲۰۵ ۱۵٫۵۹
۳ هند ۱۳۲۶۹ ۸٫۲۱
۴ ایران ۹۳۲۵ ۵٫۷۷
۵ کره جنوبی ۹۱۸۷ ۵٫۶۸
۶ آلمان ۸۸۰۲ ۵٫۴۵
۷ ژاپن ۷۶۳۷ ۴٫۷۲
۸ فرانسه ۵۹۸۴ ۳٫۷
۹ انگلیس ۵۷۸۱ ۳٫۵۸
۱۰ روسیه ۵۲۲۱ ۳٫۲۳
۱۱ اسپانیا ۴۵۴۰ ۲٫۸۱
۱۲ ایتالیا ۴۴۷۵ ۲٫۷۷
۱۳ استرالیا ۳۹۰۸ ۲٫۴۲
۱۴ کانادا ۳۵۵۴ ۲٫۲
۱۵ تایوان ۳۰۹۳ ۱٫۹۱
۱۶ برزیل ۲۹۲۵ ۱٫۸۱
۱۷ عربستان ۲۹۱۸ ۱٫۸۱
۱۸ لهستان ۲۵۷۰ ۱٫۵۹
۱۹ سنگاپور ۲۳۱۷ ۱٫۴۳
۲۰ ترکیه ۲۳۱۷ ۱٫۴۳

روند رشد مقالات و رده ایران 

دو شاخص “میانگین ارجــاع بــه هر مقاله نانــو” و “h-index

۵

مقدار و رده شاخص h-Index مقالات نانوی منتشرشده در۵ سال موخر

رده کشو h-index سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷
۱ ایالات متحده ۲۸۱
۲ چین ۲۵۷
۳ کره جنوبی ۱۵۸
۴ آلمان ۱۵۵
۵ سنگاپور ۱۵۱
۶ انگلیس ۱۴۳
۷ ژاپن ۱۳۹
۸ استرالیا ۱۳۷
۹ سوئیس  ۱۱۸
۱۰ فرانسه ۱۱۲
۱۱ عربستان ۱۱۲
۱۲ کانادا ۱۱۱
۱۳ اسپانیا ۱۱۱
۱۴ هند ۱۰۴
۱۵ ایتالیا ۱۰۳
۱۶ هلند ۹۸
۱۷ تایوان ۹۷
۱۸ ایران ۹۳
۱۹ سوئد ۹۱
۲۰ دانمارک ۷۳
۲۱ بلژیک ۷۰
۲۲ روسیه ۶۹
۲۳ ایرلند ۶۸
۲۴ فنلاند ۶۷
۲۵ اتریش ۶۶
۲۶ ترکیه  ۶۴
۲۷ پرتغال ۶۳
۲۸ مالزی ۶۲
۲۹ برزیل ۶۱
۳۰ پاکستان ۶۰

ثبت اختراعات نانو ایران

تعداد پتنت های نانو ایران در USPTO

رده ایران در پتنت های ثبت شده در USPTO ۴۱

لیست ۳۰ کشوراول درثبت پتنت نانو در USPTO در سال ۲۰۱۷

رده کشور تعداد پتنت نانو
۱ ایالات متحده ۴۷۲۵
۲ کره جنوبی ۱۰۴۴
۳ ژاپن ۷۳۳
۴ چین ۵۲۴
۵ تایوان ۴۹۰
۶ آلمان ۳۷۸
۷ فرانسه ۲۳۵
۸ انگلیس ۱۴۴
۹ هلند ۱۲۲
۱۰ کانادا ۱۱۹
۱۱ عربستان ۹۲
۱۲ سوییس ۸۹
۱۳ سنگاپور ۶۶
۱۴ هند ۶۵
۱۵ فنلاند ۴۸
۱۶ بلژیک ۴۷
۱۷ استرالیا ۳۹
۱۸ سوید ۳۹
۱۹ اسپانیا ۳۵
۲۰ ایتالیا ۳۳
۲۱ اتریش ۱۵
۲۲ مکزیک ۱۵
۲۳ برزیل ۱۴
۲۴ ایرلند ۱۴
۲۵ ایران ۱۳
۲۶ لوکزامبورگ ۱۱
۲۷ نروژ ۱۱
۲۸ لهستان ۱۰
۲۹ دانمارک ۸
۳۰ نیوزیلند  ۸

بازار فرآورده ها نانویی ایران

بر طبق تشریح بازار فناوری نانو که در اســتاندارد بین المللی ایزو به شــماره ۲۰۱۵:۱۸۱۱۰ TS/ISO به تصویب رســید، بازار فناوری نانو شــامل سه بخش “کالاهای نانو”، بازار دستگاه های نانو” و “بازار خدمات فناوری نانو”

روند رشد سالیانه فرآورده ها نانویی ایران از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵

آمار فروش فرآورده ها نانو ساخت داخل به تفکیک صادرات و فروش داخل به میلیارد ریال

آمار فروش در سه حوزه کالا، امکانات و خدمات فناوری نانو به این توصیف هست:

۴۳ ” به ترتیب معیاری از کیفیت و تعداد پر استناد محسوب می گردند. ایران در شاخص میانگین ارجاع به مقالات نانو در سال ۲۰۱۷ علی رغم بالا بردن چند رده ای نسبت به سال گذشته به صورت مشترک با ایسلند در رده بیست و دوم قرار دارد. در شاخص اچ-ایندکس نیز رده جهانی ایران برای مقالات منتشر گردیده در ۵ سال منتهی به ۲۰۱۷ (اچ-ایندکس ۵ ساله) هجدهم هست. 

با مقایســه وضعیــت ایران در این دو شــاخص میتوان نتیجه گرفت که اگر چه جایگاه ایران در تولید مقالات با کیفیت و پراستناد تقریبا خوب هست، ولی قسمت تقریبا فراوان مقاله هایی که در مجلات با ضریب تاثیرپذیری پایین و ارزش کم منتشر می گردند، منتج به کاهش رده ایران در بررسی کلی کیفیت مقالات نانو شده هست. علاوه بر آن میزان همکاری بین المللی در انتشار مقالات نانو نیز توان دارد موثر باشد؛ چراکه بررسی های آماری نشان می دهد کشورهایی که از میزان همکاری پذیری بیشتری در انتشار مقالات نانو نفع می برند، از ارجاعات بیشتری برخودار می باشند.

قسمت حوزه صنعتی فرآورده ها دارای گواهینامه نانومقیاس تا انتهاء سال ۱۳۹۶ به تفکیک حوزه صنعتی 

این در حالی هست که قسمت مقالات نانو مشترک ایران با کشورهای دیگر در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۸٫۶ ۵ درصد بود که پایین ترین قسمت همکاری بین المللی در بین ۳۰ کشور اول نانو محسوب می گردد.

تا انتهاء سال ۲۰۱۷ ایران در مجموع ۱۹۷ اختراع مربوط با فناوری نانو در دفاتر ثبت پتنت آمریکا و اروپا منتشر نموده هست. تعداد پتنت های نانو ایران در در سال ۲۰۱۷ تعداد ۱۳ پتنت بوده و در همین سال ۲۵ اختراع نانویی دیگر ایران در این دفتر قرار بوده هست که در مجموع ۳۸ پرونده ثبت اختراع گردد.۵ در سال ۲۰۱۷ عدد ۲۵ هست، اما نسبت تعداد پتنت ها به تعداد مقالات نانو نشان می دهد ایران در راستای نوآوری و تولید فناوری نانو مشابه تولید علم موفق نبوده هست. ثبت ۰٫

آمار فروش کلی شرکت های نانو داخلی درسال ۹۵ به تفکیک حوزه های صنعتی درتولیدکالا به میلیارد ریال

صادرات فرآورده ها دانشی نانو پایه

۴۱ پتنت در مقابل هر ۱۰۰ مقاله مؤید این مدعا هست. این ارقام نشان می دهد که رشد وضع نوآوری و اختراعات فناوری نانو در ایران به توجه زیادتر به زیر ساخت های بنیادی مالکیت فکری در کشور احتیاج دارد.

یکی از اغراض کلیدی کشور در دوره دوم سیاست گذاری فناوری نانو، اکتساب قسمت شایسته ای از بازار جهانی این حوزه هست.۸ بر این اساس در برنامه ســند گســترش کاربرد فناوری نانو، دســتیابی به ســهم یک تا دو درصدی از بازار جهانی فناوری نانو توسط فرآورده ها نانو ساخت ایران در سال ۱۴۰۴ هدف گذاری شده هست. با توجه به اینکه آمار و اطلاعات معتبر، واضح و یکپارچه ای از بازار نانو در سطح بین المللی وجود ندارد؛ در سه ساله اول این برنامه تا سال ۱۳۹۸ اندازه گیری ظرفیت بازار فرآورده ها ســاخت ایران و روند رشــد آن در ســال های متفاوت در دســتور کار قرار گرفته اســت و دســتیابی به ظرفیت بازار ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سال ۱۳۹۸ هدف گذاری گردید.۴  به تصویب رســید، بازار فناوری نانو شــامل سه بخش “کالاهای نانو”، بازار دستگاه های نانو” و “بازار خدمات فناوری نانو” می گردد.۷  در انتهاء ســال ۹۵ در مجمو ع ۱۵۷ شــرکت در راستای تولید فرآورده ها، امکانات و خدمات حوزه فناوری نانو ظرفیت بازار تا حدودی فعال بود که از داده های تألیف شده رقم کلی فروش آنان معادل ۷۰۴۴ میلیارد ریال بوده هست. در ســال ۹۵ از مجمــوع بــازار فــروش فرآورده ها نانو ســاخت ایران 1246 میلیارد ریال (حــدود 18 درصد) مربوط به صــادرات این فرآورده ها به کشورهای دیگر و ۵۷۹۸ میلیارد ریال آن مربوط به فروش در بازار داخلی بوده هست.۱ در سال 95 بیشــترین حجــم بــازار نانو، معــادل ۹۵ درصد مربوط به کالاها هست.

بخش خدمات با رشد ۱۵ درصدی افزایش قابل قبولی نسبت به پارسال داشته هست.۳ اگر چه بخش خدمات دربردارنده تجاری سازی و خدمات شبکه آزمایشگاهی هست که با این حال بخش قابل قبولی نسبت به پارسال بوده هست.  فروش امکانات آزمایشگاهی و صنعتی در سال ۱۳۹۵ بر خلاف گذشته با کاهش ۴۴ درصدی همراه بوده هست که نشان از کاهش تقاضای داخلی این امکانات هست و احتیاج هست شرکت های این حوزه توجه بیشتری به بازارهای منطقه ای و بین المللی دارا باشند.۶  انتظار می رود با توجه به زیر ساخت های صادراتی فراهم شده در بعضی از کشورها من جمله دفتر چین مسیر صادراتی این فرآورده ها به بازار جهانی در سال های آتی آسان سازی گردد. بیشتر از نیمی از بازار کالاها به حوزه ساخت و ساز تعلق دارد که عبارت هستند از شیشه های کم گسیل، بتن، انواع کف پوش ، انواع کاشی و گرانیت آنتی باکتریال، صنعت دارو، بهداشت و تندرستی نیز با قسمت ۱۵٫ ۶ درصد رده دوم در فروش فرآورده ها نانو در ایران را در اختیار دارد. نساجی و پوشاک هم با سهمی نزدیک به ۱۰ درصد در رده سوم قرار گرفته هست.

اعطای گواهی نانو مقیاس به فرآورده ها داخلی

در رده های بعدی نانو پوشش ها با ۶٫ ۵ درصد، خودرو با ۳ درصد، پلیمر و کامپوزیت ۳ درصد قرار دارند.

دیگر حوزه های صنعتی دربردارنده نیرو و انرژی، رنگ و پوشش، نفت، گاز و پتروشیمی، نانو مواد، آب و محیط زیست و نیز کشاورزی، صنعت های غذایی و بسته بندی در مجموع حدود ۳ درصد فروش کل کالاهای نانو ساخت داخل را در اختیار داند.

آمارمحصولات تأییدشده فناوری نانو از ۸۷ تا ۹۶ 

تعداد شــرکت های نانو که موفق به صادرات شــده اند، از ۱۶ شــرکت در ســال ۹۴ به ۲۰ شــرکت در ســال ۹۵ افزایش یافته هست. همچنیــن تعــداد شــرکت های دارای محصــولات فناوری نانــو کــه در واحد بررسی محصــولات مورد بررســی قرارگرفتــه و دارای تأییدیــه نانومقیاس می باشند، به این شرور ح است:

شرکت ها تعداد
شرکت های تولیدکننده کالا ۱۲۵
شرکت های تولیدکننده امکانات ۴۴
مجموع ۱۶۹

انتهای پیام