ولی الله نانواکناری در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: هدف آمریکا به صفر رساندن فروش نفت ایران بود اما با مقاومت بعضی کشورهای اروپایی و کشورهای دیگری مثل چین و هند رو به رو گردید که اعلام نمودند توان ندارند به خواسته آمریکا جامع عمل بپوشانند. این موجب عقب نشینی آمریکا گردید و […]

ولی الله نانواکناری در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: هدف آمریکا به صفر رساندن فروش نفت ایران بود اما با مقاومت بعضی کشورهای اروپایی و کشورهای دیگری مثل چین و هند رو به رو گردید که اعلام نمودند توان ندارند به خواسته آمریکا جامع عمل بپوشانند. این موجب عقب نشینی آمریکا گردید و آمریکا با پذیرش شکست به کشورها اذن خرید نفت از ایران و خرید و فروش را داد.

وی دنبال کرد: تحریم و معافیت هشت کشور از خرید نفت ایران، همه نشان از باور به ابهت ایران دارند. ایران کشور نیرومند و بزرگی هست که همه به تاثیرگذاری در منطقه اعتقاد دارند و می دانند که هیچ کس توان ندارد ایران را حذف نماید.

وی با بیان این که «باید در چنین شرایطی با مدیریت صحیح و مدبرانه و با صداقت با مردم برخورد کرد»، دنبال کرد: شرایط امروز دشوارتر از شرایط هشت سال دفاع مقدس نیست. حال در شرایط فعلی اروپایی ها با آمریکایی ها مخالف می باشند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس اظهار کرد: مسئولین و مردم باید همبستگی و صداقت بین دولت و ملت را سرلوحه کار قرار دهند تا بتوان از این شرایط سرافراز بیرون آمد.

انتهای پیام