انتخاب: نتیجه های اولیه انتخابات میان دوره ای آمریکا نشان می دهد که دموکراتها اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان را در اختیار گرفتند. این در حالی هست جمهوریخواهان موفق به محافظت اکثریت خود در مجلس سنا شده اند. شماری از نامزدهای حزب دموکرات در ایالت های ویرجینیا، مین، پنسیلوانیا، تگزاس، مینسوتا موفق شده اند نمایندگان […]

انتخاب: نتیجه های اولیه انتخابات میان دوره ای آمریکا نشان می دهد که دموکراتها اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان را در اختیار گرفتند. این در حالی هست جمهوریخواهان موفق به محافظت اکثریت خود در مجلس سنا شده اند.

شماری از نامزدهای حزب دموکرات در ایالت های ویرجینیا، مین، پنسیلوانیا، تگزاس، مینسوتا موفق شده اند نمایندگان کنونی جمهوریخواه در مجلس نمایندگان را مغلوب کنند.

در برابر جمهوریخواهان تاحالا با برتری در انتخابات مجلس سنا در ایالت های تنسی و تگزاس موفق به محافظت اکثریت خود در مجلس سنا گردیدند.

حدس شده دموکرات‌ها حداقل ۳۵ کرسی جدید در مجلس نمایندگان کسب نمایند. آنان برای کسب اکثریت در این مجلس به برتری در ۲۳ کرسی احتیاج داشتند.

نتیجه های اولیه انتخابات میان دوره ای آمریکا: برتری دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان؛ جمهوریخواهان کنترل سنا را محافظت کردند‎

نانسی پلوسی، رهبر دموکراتها در مجلس نمایندگان احتمالا با برتری اکثریت نامزدهای این حزب در انتخابات مجلس نمایندگان دیگربار بعد از هشت سال به عنوان ریاست مجلس نمایندگان انتخاب خواهد گردید. نانسی پلوسی قبل از این از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ ریاست مجلس نمایندگان بود.

احتمال ریاست نانسی پلوسی بر مجلس نمایندگان

او نخستین زنی هست که در تاریخ ایالات متحده به ریاست مجلس نمایندگان رسیده هست.

در حالی که دموکرات‌ها توانسته‌اند کنترل مجلس نمایندگان را به دست دریافت کنند و از فردا کاخ سفید مانعی جدی بر سر پیش برد برنامه‌های خود خواهد داشت، دونالد ترامپ، ریاست جمهوری در توییتر کارکرد حزب خودش را یک “برتری بزرگ” در حالی که دموکرات‌ها توانسته‌اند کنترل مجلس نمایندگان را به دست دریافت کنند و از فردا کاخ سفید مانعی جدی بر سر پیش برد برنامه‌های خود خواهد داشت، دونالد ترامپ، ریاست جمهوری در توییتر کارکرد حزب خودش را یک “برتری بزرگ” نامیده و از همه رای دهندگان تشکر کرده هست.

اشاره ریاست جمهوری امریکا توان دارد به تحکیم اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا باشد و علاوه بر این برتری در بعضی از انتخابات فرمانداران ایالت‌ها.

انتخابات میان دوره ای سال کنونی برای دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا و قدرت سیاسی او در دو سال باقی مانده از دوران ریاست جمهوری اش ارزش زیادی دارد.

رای دهندگان آمریکایی روز سه شنبه برای انتخاب ۴۳۵ عضو مجلس نمایندگان، یک سوم اعضای مجلس سنا و شماری از فرمانداران ایالت های متفاوت به پای صندوق های رای رفتند.

برتری تد کروز در تگزاس

احتمال ریاست نانسی پلوسی بر مجلس نمایندگان

تد کروز، سناتور جمهوریخواه ایالت تگزاس موفق شد نامزد حزب دموکرات را مغلوب کند. تد کروز در سال ۲۰۱۶ حریف دونالد ترامپ برای کسب نامزدی حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری بود.

نتیجه های اولیه انتخابات میان دوره ای آمریکا: برتری دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان؛ جمهوریخواهان کنترل سنا را محافظت کردند‎

برنی سندرز صندلی خود در سنا را محافظت کرد

برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت و حریف هیلاری کلینتون در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در سال ۲۰۱۶ موفق شد برای یک دوره شش ساله دیگر به عضویت در مجلس سنا انتخاب گردد.

شکست کریس کوباچ، نامزد مورد پشتیبانی ترامپ در انتخابات فرمانداری کانزاس

کریس کوباچ، نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات فرمانداری ایالت کانزاس از لورا کلی، نامزد حزب دموکرات شکست خورد. کریس کویاچ در انتخابات مقدماتی ایالت کانزاس برای کسب نامزدی حزب جمهوریخواه با پشتیبانی دونالد ترامپ موفق به برتری شده بود.

نتیجه های اولیه انتخابات میان دوره ای آمریکا: برتری دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان؛ جمهوریخواهان کنترل سنا را محافظت کردند‎

او در حالی در انتخابات فرمانداری کانزاس شکست خورد که این ایالت من جمله ایالتهایی هست که دونالد ترامپ دو سال قبل به سادگی در آن به برتری رسیده بود.

جرد پولیس، نامزد حزب دموکرات در انتخابات فرمانداری ایالت کلورادو به برتری رسید. او نخستین فرد همجنسگرایی هست که در تاریخ آمریکا در یک انتخابات فرمانداری به برتری دست می یابد. او موفق شد والکر استاپلتون، نامزد حزب جمهوریخواه را مغلوب کند.

میت رامنی وارد مجلس سنا گردید

احتمال ریاست نانسی پلوسی بر مجلس نمایندگان

میت رامنی، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ موفق شده در یوتا به برتری برسد و به عنوان یک جمهوری خواه وارد سنا گردد.

این در حالی هست که رامنی مکررا به صورت علنی با سخنان دونالد ترامپ مخالفت نموده و زیادی ورود او به مجلس سنا به عنوان یک جمهوری خواه مخالف یاد می کنند.

انتخاب دو زن مسلمان به عنوان عضو کنگره برای نخستین بار

رشیده طالب و الهان عمر، دو نامزد مسلمان حزب دموکرات موفق گردیدند از ایالت های میشیگان و مینسوتا به مجلس نمایندگان راه یایند.

الهان عمر، نامزد سومالیایی تبار حزب دموکرات موفق شد از ایالت مینسوتا به مجلس نمایندگان راه پیدا کند. رشیده طالب، نامزد فلسطینی تبار حزب دموکرات نیز از ایالت میشیگان به مجلس نمایندگان راه یافت.