محسن هاشمی در اظهار کرد وگو با ایسنا،  درباره تاثیر نوسانات بازار ارز  بر خریدهای بیگانه شهرداری تهران اظهار کرد: با وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت و رییس سازمان برنامه و بودجه، نامه نگاری کردیم تا درباره ارز مورد احتیاج حمل ونقل عمومی در شهرداری تهران تصمیم گیری کنند. وی با بیان اینکه باید مشخص نمایند […]

محسن هاشمی در اظهار کرد وگو با ایسنا،  درباره تاثیر نوسانات بازار ارز  بر خریدهای بیگانه شهرداری تهران اظهار کرد: با وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت و رییس سازمان برنامه و بودجه، نامه نگاری کردیم تا درباره ارز مورد احتیاج حمل ونقل عمومی در شهرداری تهران تصمیم گیری کنند.

وی با بیان اینکه باید مشخص نمایند که ارز با چه نرخی در اختیار شهرداری تهران برای توسعه و خرید حمل و نقل قرار می گیرد، اظهار کرد: شهردار تهران و معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران باید پیگیر به ثمر نشستن این نامه باشند.

هاشمی اضافه کرد: اعتقاد داریم که شهرداری ها برای توسعه و تجهیز حمل و نقل عمومی باید بتوانند از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده نمایند.

انتهای پیام