مجید فراهانی در اظهار کرد وگو باایسنا،  درباره آخرین وضع ترخیص امکانات و نردبان های آتش نشانی از گمرک اظهار کرد: نوسازی و امکانات آتش نشانی  به ویژه تامین بالابرهای ویژه ساختمان های بلندمرتبه در دستور کار قرار دارد، البته عده ای از نردبان های سازمان آتش نشانی از گمرک ترخیص گردید اما هنوز ۲۰ […]

مجید فراهانی در اظهار کرد وگو باایسنا،  درباره آخرین وضع ترخیص امکانات و نردبان های آتش نشانی از گمرک اظهار کرد: نوسازی و امکانات آتش نشانی  به ویژه تامین بالابرهای ویژه ساختمان های بلندمرتبه در دستور کار قرار دارد، البته عده ای از نردبان های سازمان آتش نشانی از گمرک ترخیص گردید اما هنوز ۲۰ دستگاه نردبان در گمرک معطل مانده هست.

وی با بیان اینکه متاسفانه گمرک به دستاویز عدم پرداخت حق گمرکی این امکانات، از ترخیص آنان جلوگیری می نمایم، اظهار کرد: گمرک مطالبه مبلغ میلیاردی برای حق الزحمه و گمرکی این امکانات دارد، در حالی که این امکانات هیچ استفاده اقتصادی ندارند و تنها برای افزایش امنیت شهر و مردم و علاوه بر این پاسخگویی به حوادث و بحران ها از آن استفاده می گردد و جای سؤال هست که به چه سبب باید وجوه بالا پرداخت گردد،  در حالی که هر روزی که از عدم ترخیص این امکانات بگذرد امنیت شهروندان به خط می افتد.

فراهانی با بیان اینکه عمر امکانات آتش نشانی  به بیش از  10 سال دست یافته است  در حالی که طبق استاندارهای جهانی عمر این امکانات باید کمتر از این رقم باشد اظهار کرد: عمده امکانات آتش نشانی کهنه محسوب می گردند و به همین دلیل  ممکن است هر آن خودرویی دچار نقص گردد.

انتهای پیام

خبرنگار: مژگان انصاری/ دبیر خبر: بهناز غفاری