محمدرضا امیری شامگاه پنج‌شنبه ۱۴ آذر در جمع خبرنگاران بیان کرد: در روز پنجم ۵٧ نفر آقا و ۶ نفر خانم در یازدهمین دوره انتخابات اسم نویسی کردند.  او افزود: در مجموع و طی پنج روزی که از انتخابات گذشته است تاکنون ١٧٣ نفر در انتخابات نام نویسی کرده‌اند.  فرماندار شیراز خاطرنشان کرد: در روز […]

محمدرضا امیری شامگاه پنج‌شنبه ۱۴ آذر در جمع خبرنگاران بیان کرد: در روز پنجم ۵٧ نفر آقا و ۶ نفر خانم در یازدهمین دوره انتخابات اسم نویسی کردند. 

او افزود: در مجموع و طی پنج روزی که از انتخابات گذشته است تاکنون ١٧٣ نفر در انتخابات نام نویسی کرده‌اند. 

فرماندار شیراز خاطرنشان کرد: در روز پنجم جوان ترین و مسن ترین کاندیدا به ترتیب ٣٠ و ۶۵ سال سن داشتند. 

امیری عنوان کرد: جمعیت غالب ثبت نام کننده در این انتخابات دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده و پس از آن مقطع کارشناسی دارای بیشترین فراوانی در میان ثبت نام کنندگان داشته است. 

انتهای پیام