جلال میرزایی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به دیدار موخر ریاست جمهور با طیفی از اصلاح طلبان گفته بود: انتظار اصلاح طلبان زیادتر از این جلسه هست و گله مندی هایی از آقای روحانی و دولت وی وجود دارد. چون که برای آنان علامت سؤال هست که به چه سبب با اینکه […]

جلال میرزایی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به دیدار موخر ریاست جمهور با طیفی از اصلاح طلبان گفته بود: انتظار اصلاح طلبان زیادتر از این جلسه هست و گله مندی هایی از آقای روحانی و دولت وی وجود دارد. چون که برای آنان علامت سؤال هست که به چه سبب با اینکه آقای روحانی مورد پشتیبانی اصلاح طلبان بوده هست دولت رابطه منظمی با این طیف ندارد.

دولت نباید به حامیانش بی توجه باشد و باید رابطه با نظم و منطقی را با همه طیف ها ایجاد کند. جریان اصلاح طلب یک گفتمان دارد که آن پشتیبانی از اصلاحات در زمینه منفعت های مردم هست.

نماینده ایلام در مجلس دنبال کرد: ما اگر به سمتی برویم که آقای روحانی در تصمیم گیری هایش با این طیف مشورت نماید و این طیف احساس کند که تصمیم ساز می باشند مطمئنا در مواجهه با مشکلات از دولت پشتیبانی بیشتری می کند.

میرزایی در انتهاء اظهار کرد: ادامه این نشست ها توان دارد منتج به همکاری زیادتر و بیان شدن خواسته های مردم و عملی شدن وعده های داده شده به مردم گردد. دولت باید رابطه بیشتری با جریانات سیاسی داشته باشد.

انتهای پیام