جلال میرزایی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به لزوم تصریح حقوق شهروندی در جامعه گفته بود: حقوق شهروندی با بخشنامه و آئین نامه تصریح نمی توان. لکن تصریح حقوق شهروندی باید از پایین به بالا باشد. دولت و سازمان های حکومتی نیز در تصریح حقوق شهروندی تاثیر به سزایی دارند.   وی اظهار […]

جلال میرزایی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به لزوم تصریح حقوق شهروندی در جامعه گفته بود: حقوق شهروندی با بخشنامه و آئین نامه تصریح نمی توان. لکن تصریح حقوق شهروندی باید از پایین به بالا باشد. دولت و سازمان های حکومتی نیز در تصریح حقوق شهروندی تاثیر به سزایی دارند.

  وی اظهار کرد: اگر احزاب و گروه های سیاسی و رسانه ها تنها نگاه شان به دولت برای تصریح حقوق شهروندی باشد، مثل مجموعه حقوق شهروندی هست که از سوی دولت آقای روحانی ابلاغ گردید اما راه به جایی دوئل.

وی با بیان این که «رسانه ها و صداوسیما نقش موثری در تصریح حقوق شهروندی دارند»، اظهار کرد: ما باید حقوق شهروندی را به شهروندان تعلیم دهیم. به عنوان مثال در یک سریال نحوه رانندگی فرد، گفت وگو کردن، احترام به یکدیگر و عدم تعرض به حقوق یکدیگر نشان دهنده حقوق شهروندی هست.

این عضو فراکسیون امید مجلس اظهار کرد: متاسفانه ما در کشور در پی این هستیم که خیلی از مسائل را از طریق تعلیم مفاهیم در جامعه جا بیندازیم. یک عزم و عزم برای تربیت شهروندان آگاه و شهروندانی که به حقوق خود اشراف دارند و به حقوق دیگران تعرض نمی کنند دیده نمی توان.

وی اظهار کرد: متاسفانه ما خیلی از مفاهیم را به جامعه آوردیم اما با تعلیم غلط آن مفاهیم را نیز ضایع کردیم و دیگر جامعه نسبت به این مفاهیم واکنشی نشان نمی دهد.

انتهای پیام