به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار مهر، علی علیمحمدی ظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا استان مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت آمار کرونا استان مرکزی در هفته دوم فروردین ماه سال جاری، گفت: استان از ۷۹۱ مورد مثبت در هفته اول فروردین ماه به ۲ هزار و ۱۸۱ مورد مثبت در […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار مهر، علی علیمحمدی ظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا استان مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت آمار کرونا استان مرکزی در هفته دوم فروردین ماه سال جاری، گفت: استان از ۷۹۱ مورد مثبت در هفته اول فروردین ماه به ۲ هزار و ۱۸۱ مورد مثبت در هفته دوم رسیده است که از این تعداد ۱۴۶ مورد بستری شده‌اند.

وی ادامه داد: در هفته اول فروردین ۹۶ مورد بستری و در هفته دوم ۱۴۶ مورد به عبارتی بیش از ۵۰ درصد افزایش بستری در استان داشته‌ایم. همچنین استان دارای ۲ هزار و ۳۵ مورد سرپایی بوده است و مرگ و میر استان در هفته اول سه مورد و هفته دوم به ۱۲ مورد افزایش یافته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد: شهرستان اراک در هفته اول فروردین ماه سال جاری ۲۳۲ مورد مثبت ابتلاء به کرونا داشته است که در هفته دوم به ۶۱۳ مورد افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از تعداد ۶۱۳ مورد مثبت تعداد ۵۹ مورد بستری و ۵۵۴ درمان سرپایی بوده است، همچنین در هفته اول فروردین شهرستان یک مورد فوت در اثر کرونا گزارش شد که تعداد فوتی‌ها در هفته دوم فروردین به سه مورد افزایش یافت.

نوروز ۱۴۰۰ در شهرستان تفرش بیمار کرونایی بستری و مورد فوتی وجود نداشت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: در شهرستان تفرش از ۷ مورد مثبت در هفته اول فروردین ماه سال جاری به ۳۹ مورد در هفته دوم افزایش داشته است که خوشبختانه این شهرستان در هر ۲ هفته بستری و مورد فوتی نداشته است.

وی بیان کرد: خنداب از ۱۳ مورد به ۵۵ مورد مثبت افزایش داشته که هفته نخست بستری نداشته اما در هفته دوم از ۵۵ مورد ۸ مورد بستری داشته و ۴۷ مورد سرپایی بودند و هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.

تغییر وضعیت خمین از نارنجی به قرمز

علیمحمدی با اشاره به اینکه آمار کرونا در شهرستان خمین از ۸۸ مورد مثبت در هفته اول فروردین ماه به ۴۱۳ مورد مثبت افزایش یافته است، گفت: از این تعداد ۱۷ مورد بستری و ۳۹۶ مورد سرپایی بوده است و در هر دو هفته یک مورد فوتی در این شهرستان گزارش شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه داد: شهرستان ساوه از ۲۷۳ مورد مثبت شناسایی شده در هفته اول فروردین ماه به ۳۸۸ مورد مثبت در هفته دوم افزایش یافته است که آمار بستری در این شهرستان از ۲۷ مورد بستری در هفته اول به ۳۲ مورد بستری رسیده است.

وی ادامه داد: از تعداد ۳۸۸ مورد ابتلاء به کرونا در شهرستان ساوه، ۳۵۶ مورد سرپایی بودند و این شهرستان در هفته نخست یک مورد و هفته دوم ۵ مورد فوتی گزارش شده است.

علیمحمدی گفت: در شهرستان زرندیه از ۵۴ مورد مثبت در هفته اول به ۸۱ مورد مثبت در هفته دوم فروردین ماه افزایش پیدا کرد و در هر ۲ هفته سه مورد بستری و ۷۸ مورد سرپایی و در هفته دوم یک مورد فوتی گزارش شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اینکه شهرستان شازند از ۴۹ مورد مثبت در هفته اول به ۲۴۱ مورد در هفته دوم افزایش داشته است، گفت: که از این تعداد در هفته دوم پنج مورد بستری و ۲۳۶ مورد سرپایی بودند و در هر ۲ هفته مورد فوتی گزارش نشده است.

وی بیان کرد: شهرستان فراهان در هفته اول فروردین ماه ۱۰ مورد مثبت و در هفته دوم ۱۳ مورد مثبت به کرونا داشته است که از این تعداد مورد بستری نداشته و ۱۳ مورد سرپایی بودند و همچنین در هفته دوم یک مورد فوتی داشته است.

افزایش ۱۰ برابری ابتلاء به کرونا در دلیجان

علیمحمدی گفت: شهرستان دلیجان از ۱۸ مورد مثبت در هفته اول به ۱۷۸ مورد مثبت در هفته دوم فروردین ماه رسیده است که در هفته اول ۲ مورد و در هفته دوم ۱۰ مورد بستری و ۱۶۸ مورد سرپایی داشتند. خوشبختانه مورد فوتی در این شهرستان گزارش نشده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: شهرستان محلات در هفته اول ۳۸ مورد مثبت و در هفته دوم ۱۰۴ مورد مثبت به کرونا داشته است که از یک مورد بستری در هفته اول به ۱۰ مورد در هفته دوم رسیده است. همچنین هفته دوم یک مورد فوت در اثر کرونا گزارش شده است.

وی ادامه داد: شهرستان کمیجان از ۶ مورد مثبت در هفته اول به ۲۹ مورد مثبت در هفته دوم رسیده که در هفته اول یک مورد بستری و در هفته دوم بستری این شهرستان نداشته است و همه ۲۹ مورد سرپایی بودند، همچنین مورد فوتی در این شهرستان گزارش نشده است.

آمار رپیدتست در استان مرکزی

علیمحمدی با اشاره به آمار رپیدتست در استان مرکزی، گفت: هفته دوم فروردین در اکثر شهرستان‌های استان افزایش آمار رپیدتست داشته‌ایم به گونه‌ای که که شهرستان آشتیان از ۳۳ تست رپید به ۳۸ مورد، شهرستان اراک از ۱۷۵ تست رپید به ۴۷۵ مورد، شهرستان تفرش از ۳۴ به ۸۸ مورد، شهرستان خمین از ۴۱۴ به هزار و۵۴۴ مورد، شهرستان خنداب ۵۱ مورد، شهرستان دلیجان ۳۰۰ مورد، شهرستان زرندیه ۴۱۷ مورد، شهرستان ساوه ۲ هزار و ۳۹۷ مورد، شهرستان شازند هزار و۸۹ مورد، شهرستان فراهان ۳۳ مورد، شهرستان کمیجان ۱۳۴ مورد و شهرستان محلات ۱۹۳ مورد تست رپید انجام دادند.

میانگین تست رپید مثبت در استان مرکزی ۹ درصد است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد: از ۱۶ آذر سال گذشته تا ۱۲ فروردین سال جاری ۴۵ هزار و ۹۹۲ مورد تست رپید انجام شده که ۲۱ هزار و ۷۵۵ مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی اراک بوده است که یک هزار و ۹۱۸ مورد از این تست‌ها مثبت اعلام شده است.

وی ادامه داد: همچنین دانشگاه علوم پزشکی ساوه ۱۶ هزار و ۸۳۲ مورد انجام داده که ۹۵۱ مورد مثبت شده و دانشگاه علوم پزشکی خمین ۷ هزار و ۴۰۵ مورد انجام داده که هزار و ۹۵ مورد مثبت بوده است.

علیمحمدی در پایان بیان کرد: از ۴۵ هزار و ۹۹۲ مورد تست رپید انجام شده در استان مرکزی ۳ هزار و ۹۶۴ مورد مثبت بودند بنابراین میانگین تست رپید مثبت در استان ۹ درصد است.