عباس علی آبادی در اظهار کرد و گو با ایسنا، با بیان اینکه میزان طلب مپنا همه روزه تغییر می کند، اظهار کرد: باتوجه به فعالیت همه روزه این شرکت میزان درآمد و طلب تغییر می کند، یعنی به سبب فعالیت همه روزه شرکت، طلب جدید نیز به وجود می آید و به همین نسبت […]

عباس علی آبادی در اظهار کرد و گو با ایسنا، با بیان اینکه میزان طلب مپنا همه روزه تغییر می کند، اظهار کرد: باتوجه به فعالیت همه روزه این شرکت میزان درآمد و طلب تغییر می کند، یعنی به سبب فعالیت همه روزه شرکت، طلب جدید نیز به وجود می آید و به همین نسبت منابعی نیز به عنوان درآمد دریافت می گردد.

وی در مورد میزان بدهی وزارت نیرو به این شرکت، تصریح نمود: در حال حاضر مپنا حدود ۷۰۰ میلیون دلار و  ۲۰۰۰ میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارد که البته این عدد همه روزه متغیر هست.

وی در جواب به این سؤال که آیا این چالش باعث تعدیل نیرو در مپنا شده هست، اظهار کرد:چیزی که امروز ادامه مسیر بنگاه ها و شرکت ها را ممکن می کند تامین مراجع مالی هست که متاسفانه حالا مپنا در این زمینه بشدت تحت فشارقرار گرفته هست.

وی اظهار کرد: اگر مراجع مپنا تامین گردد و این شرکت بتواند مطالبات خود را دریافت کند معنی و ترجمه دیگرش این هست که کشور توان دارد مالک نیروگاه ها و پروژه های جدید گردد، چراکه مپنا تمام مراجع  را در داخل کشور سرمایه گذاری می کند.

انتهای پیام