«مجتبی ذوالنوری»، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، هفته گذشته در مجلس و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که برخی مطرح کردند با توجه به مواضع تند شما در خصوص اقدامات وزرات خارجه، با ریاست شما در کمیسیون امنیت شاهد فشار حداکثری به این وزارتخانه خواهیم بود یا خیر؟ اظهار کرد: وقتی این سوال مطرح […]

«مجتبی ذوالنوری»، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، هفته گذشته در مجلس و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که برخی مطرح کردند با توجه به مواضع تند شما در خصوص اقدامات وزرات خارجه، با ریاست شما در کمیسیون امنیت شاهد فشار حداکثری به این وزارتخانه خواهیم بود یا خیر؟ اظهار کرد: وقتی این سوال مطرح می شود باید از مَلات و سابقه آن هم گفته شود، بگویید من چه برخورد تندی با وزارت خارجه داشته ام، این را توضیح دهید.

او ادامه داد: این موضوع القایی است. این سوال مسئله دار است. اصلا سوال باطل است. از مواضع تندم نسبت به وزارت خارجه بگویید؟ سه مورد از مواضع تند مرا توضیح بدهید و بعد بیایید بر روی آن بحث کنیم.