جناب آقای مهندس سعید سعیدیان انتخاب شایسته جناب عالی بعنوان ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را تبریک عرض می نمایم.   رجای واثق دارد حضور شما دراین مسئولیت بعنوان خادمی صدیق و دلسوز با کوله بار گرانی از تجربه ؛ نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش آن مدیریت محترم خواهد گردید. دوام […]

جناب آقای مهندس سعید سعیدیان
انتخاب شایسته جناب عالی بعنوان ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را تبریک عرض می نمایم.   رجای واثق دارد حضور شما دراین مسئولیت بعنوان خادمی صدیق و دلسوز با کوله بار گرانی از تجربه ؛ نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش آن مدیریت محترم خواهد گردید. دوام توفیقات و مزید عزت و سلامت جناب عالی را از جهاندار جان آفرین مسالت دارد.
با تجدید احترام
رضاصالحی
دبیر سرویس اقتصادی پایگاه خبری خبرنما