می گوید”من خودم منتقد دولت احمدی نژاد هستم و به سبب انتقادهایم تهدیدهای جدی هم شدم” و سریعا ادامه می دهد”انصاف هم چیز خوبی است؛ من از خدا می ترسم، توان نداریم بگویم احمدی نژاد فاسد است”. گله می کند که اصلاح طلبان نگذاشتند ندای ایرانیان آن طور که باید شکل بگیرد و می گوید”فکر […]

می گوید”من خودم منتقد دولت احمدی نژاد هستم و به سبب انتقادهایم تهدیدهای جدی هم شدم” و سریعا ادامه می دهد”انصاف هم چیز خوبی است؛ من از خدا می ترسم، توان نداریم بگویم احمدی نژاد فاسد است”. گله می کند که اصلاح طلبان نگذاشتند ندای ایرانیان آن طور که باید شکل بگیرد و می گوید”فکر می کردند ما مأموریتی داشتیم”.

صادق خرازی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان با غرور می گوید ” می گوید”من خودم منتقد دولت احمدی نژاد هستم و به سبب انتقادهایم تهدیدهای جدی هم شدم” و سریعا ادامه می دهد”انصاف هم چیز خوبی است؛ من از خدا می ترسم، توان نداریم بگویم احمدی نژاد فاسد است”.

تفضیل اظهار کرد و گوی صادق خرازی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان با ایسنا، به توصیف ذیل است:

– اظهار کرد وگو را از موضع های دفاعی شما از حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه آغاز کنیم، علل شما برای این پشتیبانی ها چیست؟

گله می کند که اصلاح طلبان نگذاشتند ندای ایرانیان آن طور که باید شکل بگیرد و می گوید”فکر می کردند ما مأموریتی داشتیم”. صادق خرازی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان با غرور می گوید ” ما در حزب مان ژنرال نداریم. یک خبرنگار بیگانه اظهار کرد شما برای سوریه خیلی کوشش کردید، من اظهار کردم ما بالعکس می اندیشیم؛ سوریه برای ما خیلی کوشش کرد. پیش از اینکه این ها سوریه را وارد جنگ داخلی کنند، جبههالنُصره به سوریه پیغام داد کسری هایت را می دهیم و سرمایه گذاری بیگانه را برائت تأمین می کنیم؛ اما منحصرا به ایران، حزب الله و مقاومت کار نداشته باش. شبیه این پیام را به عراق داده بودند؛ سوریه هم می توانست نظیر عراق برود.

– فکر می کنید به چه سبب بشار اسد آن پیشنهاداتی که اظهار کردید را نپذیرفت؟

بشار مردانگی کرد و نپذیرفت. کسی این زاویه را نمی بیند و منحصرا بیان می کنند ایران برای کمک به سوریه رفته است. یادمان نرود متحد استراتژیک ما در زمان جنگ سوریه بود؛ او در کنار ما ایستاد. مگر یادمان رفته است؟ ما توان پرت موشک نداشتیم. در این زمان مستشاران ارشد سوریه به ما کمک کردند؛ بعد ما همه کمک های آنان را فراموش کنیم؟

-تنها سبب حضور نظامی ما جواب گویی به مدد سوریه ای ها در دوران دفاع مقدس است؟

نظامیان ارشد لیبی و سوریه به ما تعلیم حوزه موشکی دادند.

تا آن زمان تمام ساختار نظامی ایران غربی بود و ما استفاده از جنگ افزارهای شرقی را دستور کار نداشتیم. در این زمان مستشاران ارشد سوریه به ما کمک کردند؛ بعد ما همه کمک های آنان را فراموش کنیم؟ما میله امنیتی خودمان را بغل گوش اسرائیل کوبیدیم؛ این اتفاقات اتفاقات مهمی برای تاریخ ایران است.

اکنون دلار گران شده است؛ بله اما سوژه ای است که می گذرد. این مبحث در مقابل قدرتی که ایران برای خود اختیار کرده است، چیزی نیست.

(داماد ترامپ گفته ترامپ می گوید من یک headache( سردرد-دردسر) دارم و آن ایران است.)

-تصویر امروز ایران در خاورمیانه را چه طور ترسیم می کنید؟

نه توان جنگیدن با ایران داریم و نه می دانیم با آنچه کنیم؛ حتی تحریم هایش هم غیر تاثیرگذار می گردد. (خرازی از ارتباط ایران با سوریه اظهار کرد؛ در همین راستا در ارتباط با سایر کشورهای منطقه را جویا گردیدم و از خاورمیانه پرسیدم. )برای به دست آوردن چنین عکسی باید بروید در خیابان های خاورمیانه قدم بزنید و به سخن های روشنفکرها هم توجه نکنید. از مردمی که در خیابان های خاورمیانه می باشند، بپرسید که در مورد ایرانِ امروز چه بیان می کنند. خاورمیانه را مردمی که در آن زندگی می کنند تشکیل داده است. در منطقه های سنی نشین عربستان؛ هواداران جمهوری اسلامی امروز بیش تر از هواداران سعودی می باشند.

-رابطه عراقی ها را با جمهوری اسلامی چه طور خواهید دید؟

من اخیراً در یکی از کشورهای عربی بودم، در راه فرودگاه راننده از من پول نگرفت؛ چون که من ایرانی بودم. همین مبحث را در عراق و سوریه هم خواهید دید. آقای العبادی صحبتی زد و مردم مخالفت خود را با سخن او نشان دادند. حاج قاسم (قاسم سلیمانی) به من اظهار کردند که در این ماجرا من رفتم از العبادی دفاع نمودم و اظهار کردم به وی کاری نداشته باشید؛ اکنون یک صحبتی زد. مردم بی چاره اش کردند، انداختند وی را.

آمریکایی ها به برهم صالح اظهار کردند ریاست جمهور نشو و گردید، چون ما خواستیم. اظهار کردند عادل عبدالمهدی را به عنوان نخست وزیر معرفی نکن، او هم نخست وزیر گردید. در اربعین نگاه کنید چه استقبالی از مردم ایران می کنند. سرکنسول گری ایران در بصره را چه کسی باز سازی کرد؟ تجار بصره.

( ایران یک ِقران پول برای بازسازی نداد، خودشان بازسازی کردند.)

– برای تصریح این مبحث تظاهراتی که مردم جلوی سر کنسولگری کردند را هم نگاه کنید.

(با توجه به ناخشنودی عمومی از وضعیت معشیتی و اقتصادی کشور، از دبیرکل حزب ندای ایرانیان خواستم تا بحث سیاست بیگانه را به عرصه داخلی سیاست متصل کنیم. )-تعاریف شما از سیاست داخلی بدون توجه به سیاست داخلی؛ برای مردم بی اهمیت می باشد. من هم نظیر مردم کاری به مسائل داخلی ندارم؛ چراکه مسائل داخلی ما افتضاح است و دولت مشکلاتی دارد.

-شاخصه هایی که بر طبق آنان امیدواری خود را تببین می کنید چیست؟

من نسبت به کارکرد دولت منتقد هستم و عقیده دارم دولت از حجم هایش نتوانست استفاده نماید.

-توسعه کلان بدون توسعه اقتصادی نشدنی است و با این وضعیت اقتصادی، گفته شما را نمی پذیرم؟

قدری از افزایش نرخ دلار طبیعی بود، اما نه این طور که رخ داد؛ دولتی ها باید ریشه هایش را پیدا می کردند، اما علی رغم همه این مباحث من به آینده ایران خیلی امیدوار هستم. امروز اگر فردی نظیر ماهاتیر محمد قدرت را به دست بگیرد و با قدرت در صحنه اجرایی حضور پیدا نماید ما چه چیزی برای پیشرفت کم داریم؟ انرژی؟ مراجع؟

-توسعه از مهمترین شاخصه های ما برای امید داشتن به آینده است.

نگاه کنید، به علت کارکرد بد مسئولان است که شاخصه توسعه امروز ممعوقه است. امروز اگر فردی نظیر ماهاتیر محمد قدرت را به دست بگیرد و با قدرت در صحنه اجرایی حضور پیدا نماید ما چه چیزی برای پیشرفت کم داریم؟ انرژی؟ مراجع؟-اما می اندیشم بحران اقتصادی امروز پیچیده تر از این مباحث است. همه اینها در ایران است. نتوانستند فرمولش را بنویسند. مثال می زنم در امر کشاورزی، نظام بعد از سال ها تصمیم گرفت در گندم خودکفا گردد ؛۱۲ میلیون تن گندم تولید کرد. مراجع انسانی ایران با خیلی از کشورهای دنیا قابل قیاس نیست، اما مدیریت و بهره وری ما ایراد دارد.

-و نداشته ایم؟

واقعاً نمی توانستند دلار را مدیریت کنند؟ واقعاً مراجع آب کشور را توان ندارند مدیریت کنند؟ همه آنان قابل کنترل است . بحران ما Good Government است؛ دولت مطلوب نداریم.

 

(چرا؛ دولت ما در زمان جنگ و دولت های آقایان هاشمی و خاتمی دولت های خوبی بودند.)

– اما چهار دولت موخر مصیبت تاریخ مدیریت سیاسی و اقتصادی ایران است.

(از او می خواهم تا وقتی می گوید چهار دولت موخر مصیبت تاریخ مدیریت سیاسی و اقتصادی است؛ دلایلش را عنوان کند و به مبحث میراث داری و آوار برداری دولت روحانی از کارکرد دولت احمدی نژاد اشاره می کنم. )-دولتمردان امروز بیان می کنند دولت یازدهم و دوازدهم میراث دار دو دولت احمدی نژاد است و به همین خاطر نتوانستند خوب عمل کنند. برای فرار به جلو این سخن ها بد نیست. من خودم منتقد دولت احمدی نژاد هستم و هیچکس به اندازه من ادبیات ضد احمدی نژاد را در زمان ریاستش بر دولت مطرح نکرد.

-یعنی معتقد هستید که دولت روحانی در یک الی دو سال اول کارش می توانست خرابی هایی که از دولت سابق به جا مانده بود را بر طرف کند؟

به علت این گفت وگو ها تهدیدهای جدی هم گردیدم، اما انصاف هم چیز خوبی است. این سخن ها را یک سال می توانستند بگویند، دو سال اظهار می کردند؛ نه این همه سال. به جای طرح این مبحث تصمیم های گرفته شده را نگاه کنید. کشور هفت سال تحت فشار تحریم شورای عالی امنیت بود. این آقایان پنج سال رکود را به کشور تحمیل کردند.

هفت سال آنجا به اضافه پنج سال رکود، کشور را از بین برد. در حالی که می توانستند اقتصاد را طور دیگری مدیریت کنند. همه جای دنیا درصدی از تورم وجود دارد، محال است، کشور در حال توسعه را پیدا کنید که بدون تورم توسعه پیدا نموده است. تصمیماتی که دولت گرفت در این زمینه درست نبود. وزارت خانه ها و سازمان های اقتصادی باهم و با نهادهای دیگر هماهنگ نبودند.

یک بحران وجود داشته و آن تصرف در مراجع مالی بود. چهار دولت نظیر هم عمل کردند خصوصی سازی نکردند، لکن خاص سازی کردند.

()

-این انتقادات منحصرا به دولت بر می گردد؟ نقش سایر نهادها در ایجاد این وضعیت را چه طور خواهید دید؟

خوراک پتروشیمی را به نرخ مفت می گیرند و صادر می کنند، بعد فاکتور را کمتر می گیرند و همان پول را دو مرتبه وارد ایران می کنند، این کار جنایت است. (در اینجا حس می کنم انتقاداتش به دولت روحانی بدون توجه به پیشینه مدیریت غلط پیش از او است؛ به همین سبب می خواهم نظر خرازی را در مورد نقش سایر نهادها و دولت های گذشته در ایجاد وضعیت فعلی بدانم. )وقتی دولت، دولت مقتدری نباشد همه طغیان می کنند.

به چه سبب در زمان جنگ و زمان آقای هاشمی ابهت داشتیم؟ زمان آقای خاتمی هم شرایط این طور نبود که الان است. بپذیرید که نظارت لازم بر حوزه های نظیر پتروشیمی، کشاورزی و امثال آن نیست. من کشاورز هستم؛ علی رغم اینکه پدرم روحانی است، اما کشاورز زاده به حساب می آیم. کشور هلند ۱۲ درصد بزرگ تر از سه استان شمالی ما است. میزان بارش این سه استان هفت الی هشت درصد از استان بیش تر است.

هلندی ها با اقیانوس می جنگند که آب کشورشان را نگیرد؛ اما سال گذشته نزدیک ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات داشتند؛ اما در استان مازندران ما بحران اشتغال بی داد می کند. مسئولان خواب می باشند؛ نمی بینند مردم از سیستان و بلوچستان به سمت شمال کشور کوچ می کنند. نابود کننده اقتصاد، کشاورزی است. اقتصادِ کشاورزی ما یعنی امنیت غذایی مردم. دولت بدون نظارت بر این حوزه است. سیب زمینی را کیلویی ۵۰۰ تومان می فروختند یک دفعه معاون وزیر، صادرات سیب زمینی را می گشاید؛ با این تصمیم ۲۸ کارخانه سیب زمینی که در کشور باز شده بود بسته می گردید. الان سیب زمینی ۵,۰۰۰ تومان است. به کشاورز که چیزی نمی رسد. دلالان مردم را بیچاره کردند. تخم مرغ را یک هفتم قیمتی که در ایران است میتوان خرید.

-در واقع از کاهش واردات مواد غذایی دفاع می کنید؟

گوشت را یک پنجم نرخ فعلی باید به مردم داد. چون بدون مدیریت هستیم، در کمال تأسف دچار فقر بینش در راستای اقتصادی شده ایم. من نمی گویم همه چیز را باید در ایران تولید کنیم. در بعضی مورد ها خوب هستیم و در بعضی کالاها خوب نیستیم. الان نرخ دلار بالا رفته و تعدادی همه چیز این کشور را صادر می کنند. بخش دولتی یا بخش خصولتی در این کشور ایجاد شده، اینها را بدون نظارت به بعضی اشخاص واگذار کردند. اگر شما به عنوان یک شهروند ۱۰ هزار دلار بخواهید ببرید خارج، در فرودگاه متوجه می گردند؛ اما نتوانستند جلوی قاچاق ارز را دریافت کنند. کسی مگر توان دارد با توان مالی یک ملت بازی کند؟

( طرف با کارت اعتباری، ارز ارزان در ایران می گیرد و دو مرتبه به ایران باز می گرداند.)

-پیشنهاد شما به دولت چیست؟

بیزنس کاذب ایجاد شده است.

کسی مگر توان دارد با توان مالی یک ملت بازی کند؟(از آنجایی که طرح انتقاد بدون پیشنهاد از حیزانتفاع می افتد؛ پیشنهادات ش به دولت را جویا گردیدم. )جوان ها خیلی هم خوب می باشند اما توان دارند کشور را اداره کنند؟ یک لایحه به مجلس می دادند که زین پس مدیر بازنشسته منصوب نشود و این مسئولان بازنشسته فعلی در زمانی مشخص طی دو تا سه سال از صحنه مدیریت خارج گردند. بیان می کنند در وضعیت دلار عربستان سعودی و امثال آن مداخله کردند.

به عنوان خبرنگار بروید شهرک های صنعتی را به آقایان نمایش دهید. من عقیده دارم باید به دولت و مسئولان کمک کرد، اما بعضی از مسئولان خیال کار کردن ندارند. باید به دولت به عنوان یک دولت ملی کمک کرد.

-همه ایرادات متوجه این چهار دولت موخر است؟ ریشه فسادها در این سال ها ایجاد شده است؟ فساد سیستماتیک در دوره دو ریاست جمهور موخر ایجاد شده است؟

خوبی این دولت برای ما، بد آن هم برای ما است. دولت اشکالاتش را قبول کند.

فساد سیستماتیک حاکمتی اش دارد به صفر می رسد؛ چون مسئولینش واضح عمل کردند. ظرف دو تا سه سال مقابله با فساد انجام شد. درست است که وقتی گفت وگو از پول و سازندگی گردید، یک سری مبانی ارزشی جابجا گردید، پذیرفته ام در دولت های سابق هم ایراداتی وجود داشته اما آنقدر نبود.

-اگر این گونه است که شما می گوئید با این همه نهاد نظارتی وجود دارد به چه سبب این رخ داد؟

شما می گوئید آغاز فسادها و وضعیت بد اقتصادی ریشه اش در سال های پیشتر است؛ این مبحث بحث برانگیز و منازعه است و من هم توان دارم قدری از این بحث را قبول کنم. اما بیاید با مثال گفت وگو کنیم؛ هواپیمای اقتصادی ایران در نهایت حرکت کرده بود که در زمان احمدی نژاد موتورش کاملاً در هوا رها گردید، موتور هواپیما در حالی که اوج گرفته بود، رها گردید. شاید ملاحظاتی وجود داشته باشد که به علت آن ملاحظات نخواهم در این باره سخن بزنم؛ اما برداشت من این است که رهبری از روز اول قصد داشت جلوی فساد گرفته گردد.

حاکمیت در پی مقابله با فساد بود. شما نگاه کنید قانون با احمدی نژاد و مشایی چه طور بر خورد کرده است. نمی توان که طرف بگوید تا روزی که من بودم همه چیز خوب بوده و بعد از من خراب شده است. در دادگاه گناه آقای مشایی به هر دلیلی اثبات شده است. کشور قانون دارد. اگر بگوییم قانون را نپذیرفته ایم سنگ روی سنگ بند نمی توان. اجرای قانون بد خوب تر از بی قانونی است. تمام وزرای آقای احمدی نژاد فاسد نبودند حتی خود وی را شرعا و اخلاقاً توان نداریم بگویم فساد داشته است. من روی مدیریت و منش وی گفت وگو دارم که کشور را به اینجا رساند.

( هیچ سخن مستدلی در مورد فساد او نشنیدم؛ من از خدا می ترسم توان نداریم بگویم احمدی نژاد فاسد است.)

-به نظر شما راه مقابله با فساد چیست؟ مقابله با فساد را میتوان شعار انتخابات آینده دانست؟

مدیریت او مشکل دارد. (به نظرم می آید که دبیرکل حزب ندای ایرانیان بر گفت وگو اولیه خود مبنی بر ناتوانی مدیریتی چهار دولت گذشته تاکید دارد؛ می خواهم فضای گفت و گو از گذشته فاصله بگیرد، پیشبینی اش از آینده را می پرسم.

)من خیلی از این دولت برای مقابله با فساد ناامید هستم. امید دارم دولت آینده طرحی داشته باشد و بتواند با بهره گیری از شیوه های مقابله با فساد در دنیا نرخ مقابله با فساد را کاهش دهد و کشور را به یک منطق درست در اقتصاد برساند. این اتفاق در خیلی از کشورهای دنیا افتاده است و می دانم که در ایران هم می افتد اما یک مدیری قصد دارد که مسیولیت این امر را قبول کند.

-درباره نقش نهادهای دیگر نظرتان چیست؟

مردم به کسی که ریاست جمهور شده اعتماد کردند که رأی دادند. مردم به وی رأی دادند که طبق آرمان هایی که دارند عمل کند ولو خانواده و دوستان خودش باشد.

ما نیازمند یک مجلس و دولتی هستیم که با یکدیگر متحد باشند تا به طور بنیادی و حتی آرمانی، به واقعه ی مقابله با فساد چهره عملی دهند. این امر توان دارد کاملاً اجرایی گردد. طرف جایی نتوانسته مسئولیتش را درست انجام دهد اما مسیولیت جای دیگری را برعهده می گیرد. یک دفعه در مورد حقوق های نجومی جو سازی می کنیم و خودمان هم در جو آن قرار می گریم؛ اما فکر نمی کنیم که مبحث حقوق های نجومی را نباید سیاسی کرد، لکن باید با قانون با آن بر خورد کرد.

( اجرای تقوا بدون تقوا و انصاف محال است.)

-اگر نهادهای دیگر نظیر سپاه و قوه قضاییه به مدد دولت می آمدند امکان مقابله با فساد فراهم می گردید؟

(در اوائل اظهار کرد وگو خرازی از سردار قاسم سلیمانی نقل قولی آورد، ارتباط نزدیک او با این سردار سپاه موجب گردید تا در این مبحث از گفت و گو نظرش در مورد نقش سپاه را جویا شوم. راجب به این قوه سخن منفی نمی زنم. قضات جوانمرد با شرف در این قوه وجود دارند که مردانه در سمت قضاوت خود ایستاده اند. اما هر سیستمی که با مردم و پول مردم ارتباط داشته باشد قدرت فسادش بالا می رود.

-مثلا چه موضوعاتی؟

باور من این است که دولت می توانست و هنوز توان دارد با مکانیزم مشارکت سه قوه، سپاه، صدا و سیما و رسانه ها که قدرت چهارم کشور می باشند، با فساد مقابله کند. دولت باید بتواند با اختیارهایی که با مجلس برای خود ایجاد می کند؛ در یک سلسله مباحث ملی، گام های تأثیرگذاری بردارد. باید به خبرنگاران که حامل افکار عمومی جامعه می باشند امنیت ماهوی بدهد. همان طور که عقیده داریم کلید دستگاه قضائی باید به هر قفل زنگ زده ای بخورد، در دیوان محاسبه های و ارزیابی کشور هم این عقیده را داریم.

( مردم بزرگ ترین وجدان عمومی جامعه می باشند و بزرگ ترین نهاد نظارتی جامعه برای جدا سازی سره از ناسره می باشند. شما توان ندارید سخن از جامعه پویای پیشرفته بدون مشکل بکنید اما خبرنگاران در آن جایی نداشته باشند، من به این نکات بر این باورم.)

-شما در نامه ای به علی شمخانی به عنوان یک فرد حزبی در مورد معضل آب اخطار دادید؛ دلیل آن چیست؟

(پیش تر خرازی در قامت دبیرکل حزبی اصلاح طلب به علی شمخانی نامه ای درج کرد و در آن نامه نسبت به وضعیت آب و هوایی ایران اخطار داد و پیشنهادهایی هم عرضه کرد. دلیل ارسال این نامه را جویا گردیدم. )مدتی است در راستای آب و کشاورزی و محیط زیست مطالعه می کنم.

توان نداریم بگوییم ما بی مشکل هستیم. ما با بحران جمعیت، توسعه شهرها، تصرف مراجع متفاوت زیر زمینی، سدهای غیر قابل محاسبه، تصرف های غلط در مراجع طبیعی و استفاده های نامطلوب از آب روبه رو هستیم. آب امنیت غذایی، بهداشتی و آینده مردم را تأمین می کند.

-چرا؟

تصرف آب های ژرف یکی از مهمترین اقدامات است که دولت دنبالش است و نباید این کار را انجام داد. ما دو سامانه در آبیاری کشور داریم که یکی در سطح و یکی زیر بستر کار می کرد. طبق معمول میر آب ها در زمان زمستان رودخانه ها را به زیر زمین ها هدایت می کردند و چاه ها و قنات های ما همیشه آب داشته است.

کشوری که دچار بی آبی است با مرجع محدود؛ غذای استراتژیک تولید می کند، این در حالی است که الان هندوانه و خربزه تولید می کنند. در حالی که همین هندوانه در گلخانه استفاده آبش به یک درصد تقلیل پیدا می نماید.

-اساتید دانشگاه شهید بهشتی آماری به من دادند مبنی براینکه اگر کشت گوجه فرنگی و هندوانه را کنترل کنند، شرایط آب کشور متمایز می باشد و بخش عمده ای از خشکسالی کنترل می گردد.

به هر حال باید پذیرفت از لحاظ محیط زیست و زیر شاخه هایش مشکل داریم. -این مشکل در سال های موخر ایجاد شده است. ایران جز تولید کنندگان غذا در دنیا بود، ما غذا در دام، طیور و کشاورزی نظیر گندم و جو صادر می کردیم؛ با پیشرفت شهر نشینی خواب خرگوشی عجیب از دهه ۱۹۴۰و ۵۰ میلادی در ایران انجام شد.

-چاره این وضعیت را در چه اقدامی خواهید دید؟

در این ۷۰ الی ۸۰ سال ایران عارضه های جدی از خارج شدن روستایی ها از روستا به شهر خورده است. پیش تر روستایی غذای مصرفی خود را محافظت و اضافه را به شهر صادر می کرد. بعضی اساتید کشاورزی برایم تشریح می کردند مردم در بعضی استان ها نظیر کرمان اذن ندادند در مبحث آب آنان تصرف گردد و اکنون هم مشکلی ندارند، اضافه کشتشان را هم صادر می کنند. این تدبیرها در محیط زیست خیلی با اهمیت است؛ محیط زیست ما عارضه های ترسناکی خورده است.

دریاچه ارومیه یکی از مشکلاتی است که الان داریم. خیلی از سدها بی خودی ساخته شده اند، رودخانه ها مسیر تکوین زندگی بشر بوده اما الان به خشکسالی دست یافته اند.

()

– همانطور که اندام های بدنی ما در خدمت ما می باشند اجزای طبیعت در خدمت زندگی است و دستکاری به آنان عارضه می رساند. روزی گفته بودید ندا توان دارد مظهر اتحاد جریان اصلاحات گردد؛ الان هم همین نظر را دارید؟

(وقتی صادق خرازی را در کنار ندای ایرانیان سرچ می کنیم، به گفته ای از او می رسیم که در اوائل تأسیس این حزب مدعی گردیده آنان مظهر اتحاد اصلاح طلبی خواهند و بود؛ اکنون بعد از گذشت حدود ۵ سال از تأسیس حزب ندای ایرانیان وقتش بود تا دو مرتبه نظرش را در مورد گفته اش جویا شویم. )-به بحث سیاسی و حزبی باز گردیم. روزی گفته بودید ندا توان دارد مظهر اتحاد جریان اصلاحات گردد؛ الان هم همین نظر را دارید؟ندا که آمد اختلافات آغاز گردید. اعتقاد من بر این بود و است که ندا مظهر و نماد اتحاد توان دارد باشد. به ما ایراد می گیرند که دانه درشت ندارید ما می گوئیم دانه درشت ها را چه کسی ایجاد نموده است؟

-یعنی می گوئید وجود چهره های شاخص در یک حزب در مقابل حضور نیروی جوان اهمیتی ندارد؟

ندا حلقه همه تفکرها توان دارد باشد. ندا نسل جوانست و سیاستمداران و ژنرال ها در آن عضو نیستند. به ما ایراد می گیرند که دانه درشت ندارید ما می گوئیم دانه درشت ها را چه کسی ایجاد نموده است؟در یک حزب شایستگی به توان یک فرد بستگی دارد. تجربه و ریش سفیدی با اهمیت است اما قدرت فکری که یک حزب را می سازد برای نسل جوانست.

– حزب کار انگلستان طی یک سال گذشته برابر با ۲۷ سال کاری خود نیروی جوان گرفته است.

تفکری در این حزب بر سر کار می آید که با گذشته تفاوت بنیادی دارد. -از تحولات صورت گرفته در حزب کار انگلستان به عنوان یک پدیده اسم می برند. حزب ندا هم یک پدیده بود.

ندا در دوران مهجوری اصلاحات روی کار آمد. ندایی ها جوان هایی بودند که عارضه خورده بودند و به اصالت انقلاب و نظام اعتقاد داشتند. شما ادبیاتی که از سال ۸۸ تا ۹۲ در کشور بود را یک ارزیابی تاریخی کنید؛ ادبیات حاکم گاهی براندازانه، گاهی نفی، گاهی قهر و بریدگی بود.

( هنوز هم این تفکرات وجود دارد.)

اصلاح طلبان در اصل نظام مشکلی ندارند؛ منحصرا امکان دارد در حوزه های داخل نظام نظیر رهبری، نهادهای نظارتی و امثال آن مشکل دارا باشند. (به عنوان مبحث انتهایی این اظهار کرد و گو به مخالفت ها و تندگویی هایی که از سوی بعضی اعضای جریان اصلاحات در زمان تأسیس حزب ندا شده بود، اشاره کردم، خرازی نیز این تندگویی ها را به یاد داشت. )روزی که ندا شکل گرفت، همه جور توهینی به ما کردند. ما چند سخن داشتیم یک، اصلاحات پوست اندازی گردد، اکنون همه آن هایی که به ما بد و بیراه اظهار می کردند هم همین سخن را می زنند. مگر ما در آغاز تأسیس ندا همین را نگفتیم؟ همه افرادی که اظهار می کردند ادبیات اصلاحات باید اصلاح گردد به ما بد و بیراه اظهار می کردند. تصورشان این بود که ما مأموریتی داشته ایم در حالی که ما الهام گرفته از تفکرات جوانان بودیم.

در مسیر کار نمایش دادیم اهل دور زدنو چشم بستن به روی اتفاقات نیستیم. در هر واقعه جتماعی و سیاسی بیشتر از هر حزبی حساسیت نمایش دادیم.

– حزب ندا بی عیب و نقص است؟

برای ما مشکلات بنیادی ایجاد کردند؛ بدگویی، فحاشی، ناجونمردی ها را از کسانی نگاه کردیم که خود مملو از ایراد بودند. ایرادهای ما را نهیب زدند در حالی که اگر قرار بود ایراد خودشان گفته گردد سنگ روی سنگ بندنمی گردید. جوانان ما به من، به خودشان و جامعه نقد دارند اما کنار هم می نشینند و فعال می باشند. حزب ندا قصد داشت یک حزب پیشرفته و سازنده برای امروز ایران و آینده باشد. حزب ندا حزب فردا بود. اگر اندیشه مدارا با حزب ندا بود امروز شرایط اصلاحات جور دیگری بود. یاد دریافت کنیم برای اینکه خودمان را نشان دهیم؛ دیگران را پایین نکشیم.

-به عنوان دبیرکل پیشبینی تان برای آینده این حزب چیست؟

دموکراسی هنوز قدرت تساهل را در ما مدعیان اصلاح طلبی ندارد. خیلی از افرادی که سنتی تر می باشند قدرت اظهار کرد و گویشان بیش تر است. ندا برای خودش برنامه دارد.

انتهای پیام