حمید حاجی عبدالوهاب در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی، اظهار کرد: حقیقت این هست که تعداد افرادی که بازنشسته می باشند و جذب کار شده اند، خیلی قابل ملاحظه نیست که بخواهد به اشتغالزایی به طور اساسی کمکی کند. افزایش حقوق یک […]

حمید حاجی عبدالوهاب در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی، اظهار کرد: حقیقت این هست که تعداد افرادی که بازنشسته می باشند و جذب کار شده اند، خیلی قابل ملاحظه نیست که بخواهد به اشتغالزایی به طور اساسی کمکی کند.

افزایش حقوق یک تزریق ثروت موقتی هست

وی با اشاره به طرح افزایش پنج درصدی حقوق ها هم اظهار کرد: حقیقت این هست که نظام کاری ما روزمزدی و نه کارمزدی هست. همین مسئله موجب کاهش بهره وری کار می گردد، برای همین هست که درخواست اشتغال در موسسات دولتی و غیردولتی بسیار زیادتر از جاهای دیگر هست. به همین دلیل افزایش حقوق ها یک نوع تزریق ثروت موقتی هست که اهتمام می کند تنها قسمتی از مشکل را حل نماید.

این کارشناس حوزه اشتغال با بیان این که کارگران در شرایط فعلی بسیار تحت فشار می باشند، اظهار کرد: آنان توقع دارند تا به اندازه افزایش تورم حقوق آنان هم بالاتر برود، در حالی که با افزایش حقوق مشکل آنان حل نخواهد گردید و تنها با افزایش حقوق ها به فضای تورمی دامن زده می گردد و سر انجام آنان متضرر هم خواهند گردید.

در شرایط تورمی محرومان زیادتر عارضه خواهند دید

حاجی عبدالوهاب در ادامه با اشاره به اجرای طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان درباره مجمع استانداران، اظهار کرد: اگر بخواهیم یک متوسط از تعداد استانداران مشغول به کار دریافت کنیم تعداد آنان به ۳۰۰ نفر هم نمی رسد، در حالی که تعداد نمایندگان بازنشسته و مشغول به کار در حدود ۱۷۰۰ نفر هست.

نایب ریاست مجمع استانداران در انتهاء با بیان این که این تعداد از بازنشستگان مشغول به کار به طور اساسی وزنی در اشغال فضای کار ندارند، اظهار کرد: حقیقت این هست که ما باید بتوانیم از تجربه و اندوخته های علمی قشر بازنشسته خود استفاده نماییم منتهی نه که به آنان مناصب قبلی شان را بدهیم، لکن به عنوان مشاور از تجربه آنان استفاده نماییم.

 ۲۴  ۲۴ شهریور ماه علی لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به ریاست جمهوری قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.

انتهای پیام