سید موسی خادمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مصارف بانک‌های دولتی لرستان بیش از منابع آنها در استان است. وی افزود: نرمی که در بانک مرکزی مشخص شده این است که گفته شده بانک باید ۷۰ درصد منابعش را وام و تسهیلات بدهد اما در بانک‌های دولتی لرستان این عدد به بالای ۱۲۰ درصد […]

سید موسی خادمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مصارف بانک‌های دولتی لرستان بیش از منابع آنها در استان است.

وی افزود: نرمی که در بانک مرکزی مشخص شده این است که گفته شده بانک باید ۷۰ درصد منابعش را وام و تسهیلات بدهد اما در بانک‌های دولتی لرستان این عدد به بالای ۱۲۰ درصد هم رسیده است.

خادمی تصریح کرد: منابع نسبت به مصارف یا مصارف به منابع در بانک‌های دولتی بیش از ۱۰۰ درصد است و این به معنی این است که به نفع لرستان عمل می‌کنند.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: اما در بانک‌های خصوصی وضع معکوس است متأسفانه بانک‌های خصوصی علی‌رغم منابعی که از لرستان جذب می‌کنند کمتر این منابع را در استان سرمایه‌گذاری می‌کنند و حتی بانکی داریم که کمتر از ۲۰ درصد از منابعش را سرمایه‌گذاری کرده که آن را دنبال می‌کنیم.

خادمی اضافه کرد: بانک‌ها در استان بنگاه‌داری به‌طور مستقیم نمی‌کنند آنچه تحت عنوان بنگاه‌داری بانک‌ها بوده در سطح ملی است؛ معمولاً بانک‌ها در کنار خودشان شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سطح ملی دارند و آن‌ها بنگاه‌داری می‌کنند.

وی بیان کرد: منتهی بانک‌های استان ما به‌صورت مستقیم بنگاه‌داری نمی‌کنند البته بخشی از بانک‌هایی که در تهران هستند در استان ما بنگاه‌دارند.

استاندار لرستان با اشاره به نقش بانک‌ها در توسعه، ادامه داد: بانک‌ها در توسعه استان نقش مهمی دارند و تاکنون نیز خیلی کمک کرده‌اند.

خادمی عنوان کرد: اصولاً اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و اگر بانک حضور پیدا نکند مشکل پیدا می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که بخش خصوصی دریافت می‌کنند توسط همین بانک‌ها پرداخت می‌شود.

انتهای پیام