اللهیار ملک شاهی در صحبت با ایسنا در مورد کاهش موخر نرخ ارز و طلا گفت: قیمتی که دلار و طلا در این مدت به خود دیده بود با نرخ حقیقی فاصله بسیاری داشت و حباب بود. رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در چند روز موخر شاهد سیر نزولی نرخ ها […]

اللهیار ملک شاهی در صحبت با ایسنا در مورد کاهش موخر نرخ ارز و طلا گفت: قیمتی که دلار و طلا در این مدت به خود دیده بود با نرخ حقیقی فاصله بسیاری داشت و حباب بود.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در چند روز موخر شاهد سیر نزولی نرخ ها بودیم و نرخ دلار الان به سوی حقیقی شدن پیش می رود، تصریح نمود: رخدادهای موخر بین المللی نیز در کاهش نرخ ها تاثیر داشته هست. برای مثال رویکرد موخر جهان نسبت به ترامپ که نمایش داد آمریکا در فشار به ایران معیت ندارد و توان ندارد به یک اجماع بر علیه ایران دست پیدا نماید. در شورای امنیت نیز شاهد بودیم اعضا از ایران پشتیبانی کردند.

انتهای پیام