به گزارش خبرنما به نقل از ایرنا از شبکه تلویزیونی ار. ب.کا، دومای روسیه روز چهارشنبه در جلسه علنی خود قانون اعمال جریمه مقام‌های دولتی بخاطر توهین به شهروندان را بررسی کرد و جریمه‌های نقدی را برای افرادی که توهین می‌کنند تصویب کرد. بر اساس قانون جدید، مقام‌های سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و شوراهای شهری در صورت […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایرنا از شبکه تلویزیونی ار. ب.کا، دومای روسیه روز چهارشنبه در جلسه علنی خود قانون اعمال جریمه مقام‌های دولتی بخاطر توهین به شهروندان را بررسی کرد و جریمه‌های نقدی را برای افرادی که توهین می‌کنند تصویب کرد.

بر اساس قانون جدید، مقام‌های سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و شوراهای شهری در صورت توهین از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار روبل(معادل ۶۸۵ دلار تا  یکهزار و ۳۷۰ دلار) جریمه نقدی خواهند شد و یکسال از تصدی مقام خود محروم می‌شوند.

در صورتی که مقام توهین کننده دوباره به شهروندان توهین کند به ۱۵۰ هزار روبل جریمه نقدی محکوم خواهد شد و تا ۲ سال از تصدی مقام‌های دولتی محروم می شود.   

در قانون جدید، جریمه نقدی اشخاص حقوقی برای توهین به شهروندان تا ۷۰۰ هزار روبل (معادل ۹ هزار دلار) تعیین شده است.  

الکساندر خینشتین رئیس کمیسیون امور سیاست گذاری اطلاعاتی و ارتباطات اطلاعاتی دومای روسیه در جلسه دوما در این مورد گفت: در این قانون  تحقیر فرد از سوی فرد دیگر و بکارگیری اصطلاحات تحقیرکننده توهین محسوب می‌شود.

به گفته این مقام دومای روسیه، قانون جدید برای اینکه مقام‌های روس بخاطر موقعیت شغلی دچار تکبر و غرور نشوند و خود را برتر از دیگران ندانند تصویب شده است.