محمد مهدی مفتح در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۹۷، تا ۱۰۱ هزار میلیارد تومان برای درآمد نفتی حدس شده و هرچه درآمد اضافه به دست بیاید، به حساب ذخیره ارزی ریخته می گردد و تکلیفش مسلم است. وی با بیان اینکه «میزان درآمدهای نفتی دولت باید در طول […]

محمد مهدی مفتح در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۹۷، تا ۱۰۱ هزار میلیارد تومان برای درآمد نفتی حدس شده و هرچه درآمد اضافه به دست بیاید، به حساب ذخیره ارزی ریخته می گردد و تکلیفش مسلم است.

وی با بیان اینکه «میزان درآمدهای نفتی دولت باید در طول یک سال بررسی شود»، افزود: اگر درآمد ارزی ما در کل سال بیشتر از مبلغی باشد که در بودجه حدس شده قوانین موجود تکلیف آن را مشخص نموده است.

انتهای پیام