معاون کل وزیر بهداشت گفت: مرگ برای همسایه نیست، تا مراعات نکنیم وضعیت تعداد مبتلایان همین است. وی بیان کرد: تا زمانیکه تعداد بیماران بستری رو به افزایش است، آمار فوت شدگان افزایش می‌یابد. شیوع بیماری کرونا با حضور مردم در اجتماعات رابطه مستقیم دارد و تهران منبع پخش کرونا در کشور شده است. وی […]

معاون کل وزیر بهداشت گفت: مرگ برای همسایه نیست، تا مراعات نکنیم وضعیت تعداد مبتلایان همین است.

وی بیان کرد: تا زمانیکه تعداد بیماران بستری رو به افزایش است، آمار فوت شدگان افزایش می‌یابد.

شیوع بیماری کرونا با حضور مردم در اجتماعات رابطه مستقیم دارد و تهران منبع پخش کرونا در کشور شده است.

وی افزود: هیچ مدرکی وجود ندارد که کسانیکه کرونا گرفته‌اند ایمن شده باشند

حریرچی گفت: تا زمانیکه تعداد بیماران بستری رو به افزایش است، آمار فوت شدگان افزایش می‌یابد و بین ۵ تا ۱۰ درصد بستری شدگان فوت می‌کنند.

آمریکا با ۳ درصد جمعیت جهان، ۲۳ درصد مرگ و میرِ ناشی از کرونا را دارد.