به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، احمد میدری در نشست «دام فقر، در جستجوی راه رهایی»با بیان اینکه فقر محصول سیطره منفعت های یک گروه به گروه های دیگر جامعه هست که توان دارد در سطح جهانی یک کشور یا منطقه باشد اضافه کرد: در سطح جهانی سیطره نظامیان و سرمایه داری من جمله […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، احمد میدری در نشست «دام فقر، در جستجوی راه رهایی»با بیان اینکه فقر محصول سیطره منفعت های یک گروه به گروه های دیگر جامعه هست که توان دارد در سطح جهانی یک کشور یا منطقه باشد اضافه کرد: در سطح جهانی سیطره نظامیان و سرمایه داری من جمله مصداق های ایجاد کننده فقر هست.
وی با بیان اینکه پس از نظامیان، بانکداران بزرگ ترین عاملان فقر در دنیا می باشند تصریح نمود: بویژه از اواخر ۱۹۸۰ سرمایه داری مالی با ابزارهای متفاوت به جابه جایی منفعت های مردم به بخش سرمایه داری مالی دست زد و کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که به این سبب تعداد فقرای افزایش نیافته باشد.

این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران سیطره منفعت های بعضی گروه ها موجب ایجاد فقر شده هست، گفت: وقتی که از تغییرات آگاهی نداشته باشیم، به راهکاری بنیادی نیز دست پیدا نمی کنیم. در ایران چند عامل موجب ایجاد فقر گردیدند که یکی از آنان منفعت های دستگاه های اجرایی و نظام بروکراسی کشور بوده هست، اما در حقیقت بین نهادهای عمومی و دولت تفاوتی وجود ندارد. برای مثال در آموزش و پرورش که با بودجه محدود اداره می شود، شاهد هستیم که همین دستگاه اجرایی سیطره بر مراجع متفاوت، موجب ضربه به منفعت های مردم شده هست.
به همین ترتیب در بخش درمان، پزشکان متخصص نیز قدرت بیشتری از پزشکان عمومی دارند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در دستگاه های اجرایی نیز دستگاه های وجود دارند که قدرتمندترند، تصریح نمود: در ایران بخش بانکی از قدرت بیشتری بهره مند هست. از سال ۱۳۷۹ قانون بانکداری خصوصی به تصویب رسید اما در کشورهای دیگر نیز گرچه بانکهای خصوصی وجود دارند اما بانک مرکزی قدرت کنترل بیشتری دارد. اما به علت منفعت های قدرت بانک های خصوصی توان نظارت بانک مرکزی را می گیرند.
معاون رفاه وزارت رفاه با بیان اینکه امروز شاهد رکود گسترده، توزیع نابرابر تسهیلات و سوداگری در بخش ارز و مسکن هستیم دنبال کرد: همه این مورد ها محصول نظام بانکی می باشند، بخش های صنعتی هم به همین شکل هست که آنان نیز بدون لحاظ کردن توسعه پایدار در کشور دست به ایجاد پتروشیمی می زنند.
میدری با اشاره به اینکه یکی از عاملان کلیدی نابرابری و فقر در ایران، قدرت یک بخش نسبت به سایر بخش هاست گفت: علی رغم گذشت سال ها از تدوین از آمایش سرزمین هنوز به آن نرسیده ایم و دلیل کلیدی این قضیه قدرت پایتخت نشینان هست، چون که تا وقتی قسمتی از مراجع مالی را در تهران نگه دارند شاهد مکش نیروی انسانی و ابزارها و سرمایه به سمت تهران هستیم.

این اقتصاددان با اشاره به دیگر وجوه نابرابری گفت: یکی دیگر از وجوه بارز نابرابری در تصمیم های بین الزمانی هست.
به گفته معاون رفاه وزارت رفاه در دوره های گذشته بین ۱۴ تا ۱۸ درصد مردم زیر خط فقر بودند که این میزان امروزه به ۱۸ تا ۳۵ درصد دست یافته هست، وقتی که ارتباط دولت و حاکمیت تغییر نکند شاهد تحولی در سیاست گذاری ها نخواهیم بود و نباید انتظار دارا باشیم قیمت فقر کاهش یابد.
انتهای پیام