وی اضافه کرد: نظام رگولاتوری در ایران در بخش بیمه ها نداریم هست. بیمه های خصوصی هم چنین سیستمی دارند اما در بیمه های پایه بازنشستگی اینچنین هست و شورای عالی بیمه نقش رگولاتوری ندارد. زدا اضافه کرد: نظام تامین اجتماعی در تمام دنیا پیاده می گردد. دولت به ازای هر بیمه شده موظف شده […]

وی اضافه کرد: نظام رگولاتوری در ایران در بخش بیمه ها نداریم هست. بیمه های خصوصی هم چنین سیستمی دارند اما در بیمه های پایه بازنشستگی اینچنین هست و شورای عالی بیمه نقش رگولاتوری ندارد.

زدا اضافه کرد: نظام تامین اجتماعی در تمام دنیا پیاده می گردد. دولت به ازای هر بیمه شده موظف شده سه درصد حق بیمه بدهد که نقش تضمینی دارد و اگر زمانی به نقطه سربه سری آمدیم دولت تقش ضمانتی خود را ایفا کند، در حقیقت نقش مشارکتی دولت، تضمینی هست. در طول سال های قبل، نقش دولت کارفرمایی شده و گفته پول بیمه را می دهم، اقشاری را بیمه کن اما تعهداتش را نمی پردازد و چنین وضعی به وقوع می پیوندد.

وی با اشاره به اینکه دو میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده بازنشستگی و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مورد مستمری بگیر فردی داریم، اضافه کرد: حق بیمه را به سه بخش تقسیم می کنند؛ یک سوم به نسل قبل، یک سوم صرف معالجه و یک سوم صرف سرمایه گذاری گردد. از هر کارگر ۳۰ درصد حدود ۳۶۰ هزار تومان حق بیمه دریافت می گردد. اگر فردا بازنشسته گردد باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق بدهیم.

زدا در مورد زیان دهی شستا گفت: اشکال کار این هست که سرمایه گذاری های خودمان سودده هست که ستاره خلیج فارس از این جمله هست؛ اما هرجا شرکتی در ازای مطالبات به ما تحمیل شده حتی کشورهای سرشناس حمل و نقل که ماهانه صدها میلیون زیان انباشته برایش می دهیم و موجب شده در جمع بندی به مشکل برسیم. باید از بنگاه داری خارج شویم.

معاون سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: تا وقتی که باور نکنیم یک ابرچالش هست رخدادی نخواهد افتاد مجلس دو جلسه غیرعلنی داشته و دولت صندوق ها را جزء سه چالش آورده اند.

دلیل اینکه کسی سمت آن نمی رود، نگرانی های اجتماعی آن هست. میتوان گروه های جدید را مشمول بیمه کرد.

انتهای پیام