معاونت بازرسی ونظارت سازمان صنعت،معدن وتجارت استان خبر داد : کشف ۱۲ تن شکر و۲۴ تن برنج در سطح بازار توسط بازرسان : به گزارش خبرنما به نقل هز روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن وتجارت ، معاونت بازرسی ونظارت سازمان از کشف تخلف صنفی گرانفروشی وامتناع از عرضه کالا توسط دو واحد عمده فروش مواد […]

معاونت بازرسی ونظارت سازمان صنعت،معدن وتجارت استان خبر داد :

کشف ۱۲ تن شکر و۲۴ تن برنج در سطح بازار توسط بازرسان :

به گزارش خبرنما به نقل هز روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن وتجارت ، معاونت بازرسی ونظارت سازمان از کشف تخلف صنفی گرانفروشی وامتناع از عرضه کالا توسط دو واحد عمده فروش مواد غذایی در استان خبر داد و افزود : ارزش ریالی این پرونده مبلغ ۱۰۵۶۰۰۰۰۰۰ بوده است که جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان ارسال گردید.

باقری فرد افزود : با عنایت به رسالت حوزه بازرسی ونظارت در خصوص نظارت بر بازار ورصد روزانه بازار ومبارزه با هرگونه تخلف صنفی ( گرانفروشی –امتناع از عرضه کالا و … ) خصوصا در ایام مربوطه که کمبود برخی کالاهای اساسی با توجه به شرایط به وجود آمده مشهود میباشد،گشت مشترک ویژه ای با حضورنمایندگان حوزه بازرسی ونظارت سازمان صنعت،معدن وتجارت،تعزیرات حکومتی استان،اتاق اصناف از سطح بازار عمده فروشان وفروشگاهها وانبارهای ذخیره سازی کالاهای اساسی واقع در شهر یاسوج بعمل آمد که در این خصوص دو واحد صنفی متخلف که یکی مبادرت به امتناع ازعرضه مقدار ۱۲ تن شکر نموده ودیگری هم ۲۴ تن برنج دانه بلند را به قیمت بالاتر از قیمت مصوب به فروش میرساند شناسایی وبرای آنان پرونده تخلف تشکیل وبا برآورد ارزش ریالی ۱۰۵۶۰۰۰۰۰۰(تخلفات گرانفروشی و امتناع) به اداره کل تعزیرات حکومتی استان برای اعمال قانون ارسال گردید .

وی بیان کرد : باحکم قاضی وحضور نمایندگان تعزیرات حکومتی و حوزه نظارت بر کالا وارز سازمان صمت کالاهای مربوطه با قیمت مصوب در بین مصرف کنندگان عرضه وبه فروش رسیدند.