دکتر محمدرضا روئینی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد وضع ذخایر دارویی در داروخانه ۱۳ آبان ماه، اظهار کرد: ذخایر دارویی در داروخانه ۱۳ آبان ماه در گروه دوا های خاصی که در داروخانه های معمولی پیدا نمی شود، در حد قابل قبولی هست. البته در بعضی اقلام دارویی کم بودن هم داریم که […]

دکتر محمدرضا روئینی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد وضع ذخایر دارویی در داروخانه ۱۳ آبان ماه، اظهار کرد: ذخایر دارویی در داروخانه ۱۳ آبان ماه در گروه دوا های خاصی که در داروخانه های معمولی پیدا نمی شود، در حد قابل قبولی هست. البته در بعضی اقلام دارویی کم بودن هم داریم که عمده آنان دچار کم بودن کشوری می باشند.

آخرین وضع کمبودهای دارویی

وی با بیان اینکه بر طبق آخرین گزارش ها میزان کمبودهای دارویی حدود ۵۰ قلم، هست،  افزود: البته امکان دارد اقلامی هم باشند که در کشور دچار کم بودن نباشند، اما ما در برهه ای آنان را نداشته باشیم. از سویی همچنان منتظر هستیم تا مطالبات مان وصول شود.

بدهی ۲۰۰ میلیارد تومانی داروخانه ۱۳ آبان ماه و انتظار برای تحقق وعده ها

روئینی با اشاره به برداشت ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای جبران مشکلات نقدینگی حوزه تندرستی، اظهار کرد: منتظر هستیم تا از این ۵۰۰ میلیون یورویی که قرار هست به حوزه تندرستی و صنعت داروسازی تزریق شود، استفاده نماییم. قسمت داروخانه ۱۳ آبان ماه از این پول شاید حدود ۲۰۰ میلیارد تومان باشد. در نتیجه منتظر هستیم تا مطالبات مان را بگیریم و بتوانیم بخش بسیاری از بدهی هایمان را بپردازیم. عموما بدهی هایمان به صنعت های داخلی هست که آنان را پرداخت خواهیم کرد.

کمبودِ محدودِ دوا های خاص

وی با بیان اینکه در راستای دوا های خاص میزان کمبودهایمان محدود هست، اظهار کرد: البته بعضی از داروخانه های بزرگ سطح شهر این دوا ها را دارند که مریض ها توان دارند از آنان داروی مورد نیازشان را تهیه کنند.

رییس داروخانه ۱۳ آبان ماه با بیان اینکه در کمال خوشبختی وضع مان در حوزه دوا نسبت به دو – سه ماه پیش خوب تر شده، دنبال کرد: زیرا وزارت بهداشت عزمش را جزم کرد تا مشکل کمبودهای دارویی را تا حد امکان کاهش دهد و در نتیجه وضع مان در حوزه تامین دوا نسبت به دو – سه ماه قبل بسیار خوب تر شده و کمبودهایمان نصف شده اند. البته با توجه به بروز تحریم های آمریکا بر علیه کشورمان، بحث نقل و انتقلات پولی به صورت جدی مطرح هست؛  به مخصوص برای کارخانجات تولیدکننده داخلی که سازوکار خاصی برای تولید پول ندارند.

روئینی اضافه کرد: به هر حال شرکت های واردکننده، سازوکارهای خوبی برای جابه جایی پول دارند، اما صنعت های داخلی مطمئنا به مشکل بر خواهند خورد. بر این اساس امید دارم سامانه بانکی بتواند فکری برای آنان کند.

سهمیه بندی برای بهبود توزیع “مادوپال” و “وارفارین”

وی با بیان اینکه برای بعضی دوا ها تا پنج ماه و برای بعضی دوا ها بین دو تا سه ماه ذخیره داریم، اظهار کرد: بر همین اساس برای خرید داروهایمان از چند ماه قبل سهمیه بندی هایی انجام دادیم. به عنوان مثال برای داروی “مادوپال” و “وارفارین” به عنوان مثال برای داروی “مادوپال” و “وارفارین” سهمیه بندی هایی انجام دادیم تا توزیعش بدرستی صورت پذیرد. البته مشکل این دوا ها بحث کم بودن نیست، لکن متاثر از نگرانی مردم نسبت به تامین داروست که موجب می شود بیش از نیازشان دوا تهیه و ذخیره کنند.

روئینی در این باره دنبال کرد: به هر حال می اندیشم ذخیره دوا از سوی مردم موجب می شود بعضی از کسانی که در حال حاضر به دوا احتیاج دارند، نتوانند آن را تامین کنند. در نتیجه مردم به سبب نگرانی از تامین دوا در شش ماه آینده، نباید اذن دهند بیمارانی که حالا دوا احتیاج دارند، دچار مشکل گردند. در عین حال با تلاش های همکاران مان در وزارت بهداشت امید بسیاری داریم که کم بودن دارویی جدی در کشور ایجاد نشود. از سویی اگر سامانه جابه جایی مالی هم سرعت یابد، کمبودی در راستای دوا نخواهیم داشت. در نتیجه از مردم می خواهیم که بیشتر از حد نیازشان دوا ذخیره نکنند.

معامله غیرقانونی دوا با موتورسیکلت!

وی در ادامه گفت وگو هایش با اشاره به معامله موتورسیکلتی دوا از سوی بعضی اشخاص سودجو در نزدکی داروخانه های بزرگ، اظهار کرد: متاسفانه همچنان شاهد چنین صحنه هایی هستیم. هر زمان که بحث کم بودن دوا یا اختلاف نرخ ارز پیش آید، قاچاق دوا هم چه از داخل و چه از خارج صرفه پیدا می نماید و چنین اتفاق هایی رخ خواهد داد. از سویی صِرف توسل به زور برای از بین بردن این مسائل کارساز نیست و نمی شود در سراسر کشور از این طریق همه داروخانه ها را پوشش داد.

روئینی با بیان اینکه باید فکری بنیادی برای این مبحث کرد، اظهار کرد: به هر حال در داروخانه ۱۳ آبان ماه هم با چنین مسائلی مواجهیم. اگر چند دقیقه در کنار داروخانه ۱۳ آبان ماه بایستید، خواهید دید که افرادی می باشند که البته گروهند و یا با موتورسیکلت و یا با روش های دیگر برای معامله دوا می آیند.

نرخ ارز و تغییر مسیر قاچاق دوا

رییس داروخانه ۱۳ آبان ماه تاکید کرد: متاسفانه زمانی که نرخ ارز پایین هست، قاچاق از خارج به داخل کشور انجام می شود و در شرایط افزایش قیمت ارز هم شاهد قاچاق از داخل کشور به خارج هستیم. به این صورت که بعضی اشخاص سودجو اقدام به خرید دوا های گران نرخ دارای سوبسید دولتی از مریض ها می کنند.

روئینی با بیان اینکه البته می اندیشم مردم اگر ناچار نباشند، هیچ گاه از این اشخاص دوا نمی خرند، اظهار کرد: در بسیاری از مورد ها خرید دوا از این اشخاص بسیار پرخطر هست. به وفور رویت شده که داخل ظرف دوا آن چیزی نیست که ادعا نموده اند و یا ترکیبات مضری جای داروی کلیدی را پر کرده هست. این تقلبات به میزان انگشت شمار در کشور خودمان و عموما در کشور پاکستان اتفاق می افتد و دوا های تقلبی را وارد کرده و دست مردم می دهند. باید توجه کرد که برای هیچکس به سادگی تشخیص داروی اصیل از تقلبی امکان پذیر نیست. در نتیجه مردم از داروخانه ها دارویشان را تهیه کنند و در غیر این صورت امکان دارد دچار عارضه ها جبران ناپذیر گردند.

انتهای پیام