رئیس شورای شهر بوشهر گقت: مصوبه تمدید قرار داد سه ماه پیمانکار نیروهای شرکتی شهرداری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شده است. به گزارش خبرنما,شورا ابوذر دهدار با بیان اینکه بعد ازرایزنی بعمل آمده با دستگاههای نظارتی شورا با تمدید قرار داده سه ماه پیمانکار نیروهای شرکتی شهرداری موافقت و مصوبه به کمیته انطباق […]

 

رئیس شورای شهر بوشهر گقت: مصوبه تمدید قرار داد سه ماه پیمانکار نیروهای شرکتی شهرداری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنما,شورا ابوذر دهدار با بیان اینکه بعد ازرایزنی بعمل آمده با دستگاههای نظارتی شورا با تمدید قرار داده سه ماه پیمانکار نیروهای شرکتی شهرداری موافقت و مصوبه به کمیته انطباق فرمانداری ارسال شد که در کمیته انطباق این مصوبه رد شد اما در جهت حمایت از نیروهای زحمتکش شهرداری ،شورا بر مصوبه خود اصرار نمود که مصوبه به هیات حل اختلاف استانداری ارسال شدکه با توجه اتمام مهلت بیست روزه و عدم ارسال پاسخ در مهلت قانونی مصوبه شورا در مورد این نیروها قانونی و لازم الاجرا می باشد
وی خاطر نشان کرد از این رو در هفته گذشته مصوبه شورا در مورد تمدید قرارداد سه ماه نیروهای شرکتی به شهرداری ابلاغ نمودم و شهرداری باید این مصوبه را در مورد نیروهای خدوم شرکتی را اجرایی کند .