« وی دنبال کرد: شهر تاریخی بلقیس مجموعه ای بزرگ هست که باید فصل های رصد های متفاوتی در این مکان صورت پذیرد. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی یادآور گردید: از طرف دیگر در محوطه شهر تاریخی بلقیس مقبره شیخ آذری یکی از عرفای قرن هشتم و نهم تاریخی نیز وجود دارد که […]

«

وی دنبال کرد: شهر تاریخی بلقیس مجموعه ای بزرگ هست که باید فصل های رصد های متفاوتی در این مکان صورت پذیرد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی یادآور گردید: از طرف دیگر در محوطه شهر تاریخی بلقیس مقبره شیخ آذری یکی از عرفای قرن هشتم و نهم تاریخی نیز وجود دارد که به صورت کلی این شهر تاریخی نیازمند توجه بیشتری هست.

در فاصله سه کیلومتری جنوب غربی شهر اسفراین در خراسان شمالی اثری باستانی بلقیس قرار دارد که اعراب به وسیله طبیعت زیبایش به آن بلقیس اظهار می کردند و یکی از یادگارهای با ارزش تاریخی کشورمان هست. شهر بلقیس بنایی خشتی و گلی هست که من جمله بزرگترین بناهای خشتی ایران محسوب می گردد. آنچه که از این میراث تاریخی باقی مانده و در واقع معروف ترین و تا حدودی سالم ترین قسمت ارگ این اثر هست.

انتهای پیام