وی در جواب به این سؤال که آیا دلیل تصویب نشدن این طرح از سوی هیات دولت، مبحث خاصی بوده هست، ابراز کرد: هیچ مشکل خاصی وجود ندارد و به باور من برای انجام این کار چالشی نیست و این طرح در آینده نزدیک، عملیاتی خواهد گردید. معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی […]

 

وی در جواب به این سؤال که آیا دلیل تصویب نشدن این طرح از سوی هیات دولت، مبحث خاصی بوده هست، ابراز کرد: هیچ مشکل خاصی وجود ندارد و به باور من برای انجام این کار چالشی نیست و این طرح در آینده نزدیک، عملیاتی خواهد گردید.

معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و امور اقتصادی، در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس نیز اظهار کرد: طبق مصوبه کمسیون تلفیق مجلس، قرار شده که هزینه تمام شده ی آب، از دستگاه های دولتی، عمومی و نیروهای مسلح اخذ گردد که باید مراحل تصویب این طرح طی گردد و وقتی که قانون گردید، اجرایی خواهد گردید.

جدیدا نیز رضا اردکانیان – وزیر نیرو – در این باره بیان کرد: در حال حاضر طرح افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب دست یافته و در نوبت طرح در هیات وزیران هست و با توجه به این که قرار هست این طرح در بخش برق، در فصول گرم سال اجرایی گردد، چند ماه زمان گذاشته ایم که پس از تصویب اطلاع رسانی کامل انجام گیرد؛ هدف از اجرای این طرح، تنها تشویق مشترکان به خوش مصرفی هست.

به گفته وی، تمام تعرفه گذاری و جزئیات اجرای این طرح، اطلاع رسانی خواهد گردید که مشترکان بدانند در چه ساعاتی، چه وسایلی را با هدف کاهش استفاده استفاده نمایند. طرح در زمان مناسب تصویب می گردد و ما هم مجال کافی برای اطلاع رسانی خواهیم داشت،   برای این مسئله نیز اپلیکیشن شایسته ای تهیه گردیده هست که مشترکان از میزان استفاده و هزینه وسایل برقی خود اطلاع پیدا کنند.

انتهای پیام

خبرنگار: سحر بابایی

دبیر خبر : فاطمه محمدنژاد