عبدالله ناصری در اظهار کرد وگو با ایسنا، در رابطه با قانون منع به کارگیری بازنشستگان و فواید این قانون جهت گسترش جوان گرایی در کشور، اظهار کرد: از نیمه دوم ۴۰ ساله انقلاب اسلامی، از سوی نظام مدیریتی جمهوری اسلامی خطایی انجام شد و آن کم توجهی به عملکرد جوانگرایی هست. وی را امروز […]

عبدالله ناصری در اظهار کرد وگو با ایسنا، در رابطه با قانون منع به کارگیری بازنشستگان و فواید این قانون جهت گسترش جوان گرایی در کشور، اظهار کرد: از نیمه دوم ۴۰ ساله انقلاب اسلامی، از سوی نظام مدیریتی جمهوری اسلامی خطایی انجام شد و آن کم توجهی به عملکرد جوانگرایی هست.

وی را امروز به عنوان یک وزیر تقریبا موفق و کارآمد در میان قشر جوان می شناسیم که هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان با هم معتقدند وی کارایی لازم را برای مدیریت وزارتخانه دارد.

وی پس از آن اظهار کرد: این اتفاق یعنی انتخاب جوانان به عنوان مسئولان ارشد کشور باید قبل از اینها رخ می داد که متاسفانه خیلی دیر به این نتیجه رسیدند که باید از جوانان استفاده نمایند.

ناصری در انتقاد به روی کار آمدن مسئولان بازنشسته در دولت یازدهم و دوازدهم، اظهار کرد: متاسفانه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم نگاه کردیم که از مدیرانی که در دوران آقای احمدی نژاد بازنشسته شده بودند دو مرتبه استفاده کردند، اما نکته مثبت این هست که همین دولتمردان الان با مطالبه مردم مبنی برجوانگرایی قبول کننده می باشند و برای آن کوشش می نمایند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب بیان کرد: فارغ از گرایشات سیاسی در حال حاضر ۷۰ درصد از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند. در نظام مدیریتی کشور از بعد انقلاب بویژه دوران پس از جنگ هیچ برنامه مدونی برای استفاده از جوانان و پرورش مسئولان جوان نداشته هست و اکنون با مطالبه قشر جوان برای اکتساب سمت های مدیریتی رو به رو شده هست.

وی دنبال کرد: هرچقدر که مسئولان دهه اول و دوم انقلاب کارآمد باشند امروز دیگر قدرت جدی برای اداره کشور را ندارند و به عقیده من قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سمت های مدیریتی امر بسیار مثبتی هست که آثار آن به زودی مشخص می گردد و باید در همه حوزه های مدیریتی کشور اعم از دولت و غیر از دولت یعنی نهادهای خارج از دولت اجرا گردد.

انتهای پیام