مسعود رضایی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر قانون منع به کارگیری بازنشستگان واضح و روشن هست. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما به عنوان قانون گذار این شرایط را فهم کردیم و تغییراتی را در قانون لحاظ کردیم تا هر کس سنوات خدمتش تمام شد […]

مسعود رضایی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر قانون منع به کارگیری بازنشستگان واضح و روشن هست.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما به عنوان قانون گذار این شرایط را فهم کردیم و تغییراتی را در قانون لحاظ کردیم تا هر کس سنوات خدمتش تمام شد پستش را ترک نماید وگرنه قانون با او برخورد خواهد نمود. در کمال خوشبختی این قانون با رای بالای مجلس شورای اسلامی تصویب شده و الان اجرایی می گردد.

رضایی با بیان این که قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثنای چندانی ندارد، تصریح نمود: وقتی کسی به سن بازنشستگی می رسد و می داند در آستانه بازنشستگی هست طبعا به فکر این می باشد که نیروهای پس از خود را ولو طبق سلیقه خود تربیت کند ولی وقتی امیدوار است مادام العمر در سمت خود بر جای بماند به این فکر نمی افتد.

این عضو فراکسیون امید مجلس در انتهاء اظهار کرد: روشن شدن خط انتهاء برای مسئولان نمودی می باشد که تصمیم دریافت کنند مسئولان بعدی را به گونه ای تربیت کنند که جایشان را پر کنند.

انتهای پیام