جواد امام در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که «رابطه دو جانبه دولت و جامعه یک لزوم امکان ناپذیر است»، اظهار کرد: در دولت روحانی به این رابطه یا پرداخته نشده یا خیلی ضعیف بدان پرداخته شده هست؛ در نتیجه گفتمان مشترکی میان مردم و دولت  شکل نگرفته هست. به علت عدم […]

جواد امام در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که «رابطه دو جانبه دولت و جامعه یک لزوم امکان ناپذیر است»، اظهار کرد: در دولت روحانی به این رابطه یا پرداخته نشده یا خیلی ضعیف بدان پرداخته شده هست؛ در نتیجه گفتمان مشترکی میان مردم و دولت  شکل نگرفته هست. به علت عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع، مردم نه از موانع دولت اطلاع چندانی دارند و نه از توفیقات دولت.

وی دنبال کرد: اگر مردم از موانع دولت بدرستی اطلاع پیدا کنند، با تصمیم های دولت معیت بیشتری می کنند. متاسفانه حوزه های اجرایی ما رابطه صحیح و به موقعی با مردم ندارند. از طرف دیگر رویت می کنیم رخدادی در کشور رخ داده و اعتراضی در جامعه نسبت به آن شکل می گیرد، رسانه های غیررسمی به مبحث می پردازند، خبر ها درست و ناردستی منتشر گردیده و برای مردم ابهام ایجاد می گردد و بعد تازه مسئولین دنبال پاسخگویی می روند درحالی که اگر اطلاع رسانی به موقع و صحیحی صورت پذیرد شاید کار  اصلا به ابهام و اعتراض مردم نینجامید.

اطلاع رسانی به موقع یکی از راه های مبارزه با انتشار شایعه هست اما وقتی اطلاع رسانی درست و به موقع انجام نمی توان، رسانه های غیررسمی یا معاند از این مجال سوءاستفاده می کنند.

این عضو بنیاد باران همچین با اشاره به رابطه مردم و دستگاه های حاکمیتی و ابراز نگرانی نسبت به چگونگی آن ابراز عقیده کرد: مردم احساس نمی کنند بعضی مسئولین برای افکار عمومی ارزش قائل می باشند. برای بخش هایی از دستگاه حکومتی، افکار عمومی ارزش ندارد و افکار عمومی هم به این دستگاه ها اعتماد ندارد.

وی بر ارزش اطلاع رسانی درست قوه قضاییه در مورد کارهای این قوه نیز تاکید و نقش این مبحث در ازدیاد اعتماد مردم را گوشزد کرد و اظهار کرد: من اعتقاد دارم دستگاه قضایی باید نسبت به فعالیت های خود، عارضه شناسی داشته باشد و جایگاه خود را در میان افکار عمومی بازسازی کند.

امام همچنین  گفته بود: افکار عمومی نیازمند جواب درست دستگاه ها هست نه این که توضیحات کلی داده گردد به شکلی که مردم قانع نشوند. 

این فعال سیاسی اصلاح طلب در مورد فعالیت رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور اظهار کرد: این رسانه ها مطمئنا از خلاء ایجاد شده میان جامعه و دستگاه های حکومتی سوءاستفاده  کرده اند زیرا اگر این خلاء رابطه ای وجود نداشت، آنان نمی توانستد به این راحتی در جامعه نفوذ کنند. مطمئنا اگر ناکارآمدی ها در داخل کشور باعث ایجاد خلاء رابطه ای میان جامعه و دستگاه ها وجود نداشت، رسانه های خارج  از کشور نمی توانستد در جامعه نفوذ کنند.

انتهای پیام