محمد ملاتقی دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان قم با اشاره به تاریخچه این ائتلاف در کشور گفت: در پنجم اسنفند سال ۱۳۸۶ موجودیت این ائتلاف اعلام شد که شعار این ائتلاف در امسال به سوی بهترین ایران تاریخ است. وی گفت: در انتخابات ادوار مختلف اگرچه بسیاری از کاندیداهای مستقل از تخصص، شایستگی و کارآمدی […]

محمد ملاتقی دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان قم با اشاره به تاریخچه این ائتلاف در کشور گفت: در پنجم اسنفند سال ۱۳۸۶ موجودیت این ائتلاف اعلام شد که شعار این ائتلاف در امسال به سوی بهترین ایران تاریخ است.

وی گفت: در انتخابات ادوار مختلف اگرچه بسیاری از کاندیداهای مستقل از تخصص، شایستگی و کارآمدی خاصی برخوردار بودند، ولی قدرت تبلیغاتی گروه‌ها و جناح‌های مختلف مانع از پیروزی و ورودشان به مجلس شورای اسلامی شده که این امر سبب عدم حضور افراد متخصص به صورت مکفی در کمیسیون‌های مجلس شده است.

ملاتقی با بیان اینکه در چهل و یک سال گذشته مردم فهیم ایران گزینه های مختلف جناحی را تجربه کرده‌اند،افزود: در انتخابات پیش رو رای مردم به سمت نامزدهای مستقل، متخصص و با برنامه قابل پیش بینی است.

وی در خصوص ماهیت کاندیداهای مستقل خاطرنشان کرد: داشتن اندیشه‌های نو و افکار مستقل و نمایندگی مردم به جای نمایندگی قشری خاص بودن این افراد را در کنار یکدیگر جهت ائتلاف کاندیداهای مستقل را تشکیل داده است.

ملاتقی با تاکید بر وجود این ائتلاف در سراسر کشور، تصریح کرد: ائتلاف کاندیدای مستقل در سراسر کشور در چارچوب قانون فعال بوده و به عضو گیری و سامان دهی فعالیت‌های مشترک اعضاء خود از انتخابات سال۹۰ پرداخته است.

وی همچنین عنوان کرد: در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و در راستای تحقق اهداف گام دوم انقلاب، کاندیداهای مستقل استان قم در چارچوب ائتلاف کاندیداهای مستقل به فضای انتخاباتی وارد شده‌اند.

دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان قم با اشاره به تاریخچه این ائتلاف در کشور گفت: در پنجم اسنفند سال ۱۳۸۶ موجودیت این ائتلاف اعلام شد که شعار این ائتلاف در امسال به سوی بهترین ایران تاریخ است.

وی در خصوص برنامه‎های این ائتلاف در صورت پیروزی در انتخابات مجلس عنوان کرد: تشکیل وزارت خانواده، تاسیس مرکز ملی نظارت همگانی، ایجاد اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی(اکوتا) از نخستین برنامه‌های این ائتلاف است.

انتهای پیام