کامروز امینی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سال گذشته پنج هزار و۳۷۵ نفر با ادعای نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم نسبت به مشابه سال ۹۷، حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است. وی افزود: از این تعداد ۴هزار و ۱۵۱ نفر مرد و۱هزار و […]

کامروز امینی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سال گذشته پنج هزار و۳۷۵ نفر با ادعای نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم نسبت به مشابه سال ۹۷، حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: از این تعداد ۴هزار و ۱۵۱ نفر مرد و۱هزار و ۲۰۶ نفر زن بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: آمار مراجعین مدعی نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان شامل، بویراحمد۲ هزار و ۹۱۱ نفر،کهگیلویه ۱۳۷۳ نفر،گچساران ۷۴۰ نفر،بهمئی ۱۴۶ و دنا ۱۸۷ نفر بوده اند.

بر اساس سالنامه سازمان پزشکی قانونی کشور استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۹۷ در رتبه هفتم میزان معاینات مراجعه کنندگان با ادعای نزاع بر حسب جمعیت قرار داشته است.

استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه میزان مراجعه و معاینه‌های نزاع به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار گرفت.

کهگیلویه وبویراحمد با ۷۱۳ هزار نفر جمعیت دارای هشت شهرستان و ۱۷ شهر است.