احمد قویدل در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: در فصل بودجه ما همیشه دلواپس بودجه های مریض ها خاص هستیم. طبعا باید در نظام بودجه ریزی کشور در حوزه مریض ها خاص تجدید نظر کرد. پیشنهاد ما این است که ردیف بودجه ای مریض ها خاص باید از ردیف های وزارت بهداشت تفکیک […]

احمد قویدل در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: در فصل بودجه ما همیشه دلواپس بودجه های مریض ها خاص هستیم. طبعا باید در نظام بودجه ریزی کشور در حوزه مریض ها خاص تجدید نظر کرد. پیشنهاد ما این است که ردیف بودجه ای مریض ها خاص باید از ردیف های وزارت بهداشت تفکیک شده و استعداد ذی حسابی داشته باشد؛  به طوریکه مسئولان نتوانند از ردیف بودجه های حوزه های دوا و معالجه مریض ها خاص، سایر مشکلات دانشگاه های علوم پزشکی را حل نمایند.

قویدل دنبال کرد: این درحالیست که در اواسط سال گذشته سه مریضی جدید اتیسم، ای بی و مریض ها متابولیک هم به لیست مریض ها خاص اضافه شد، اما نه فقط اعتبارات ذی ربط به مریض ها خاص افزایشی پیدا نکرد، لکن کاهش نیز یافت؛  به طوریکه بودجه مریض ها خاص که در سال ۱۳۹۷، ۲۱۶ میلیارد تومان بود، به ۱۵۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کاهش پیدا نموده است.

مدیرعامل محور هموفیلی ایران، یکی از مهمترین کارهای وزیر بهداشت در حوزه مریض ها خاص را ایجاد همکاری گسترده با کلیه انجمن های مریض ها خاص از طریق معاونت اجتماعی وزارت بهداشت دانست و اظهار کرد: در طول سال ۱۳۹۷ با جلساتی که با وزارت بهداشت داشتیم به ما قول دادند که بتوانند در سال ۱۳۹۸ ترتیبی اتخاذ نمایند که بودجه های خوبی برای مریض ها خاص دیده گردد و امیدواری ما این بود که بودجه ها از سوی دولت اختصاص داده گردد تا پس از ان ما مجلس را متقاعد کنیم، اما بالاخره حیرت نگاه کردیم که ارزش مریض ها خاص در لایحه بودجه سال ۹۸ کاهش یافته است. درست نیست که چنین بودجه ای برای یکی از اصلی ترین بخش ها که با جان و زندگی مریض ها سروکار دارد، مدنظر داشته گردد.

وی تاکید کرد: تردیدی نیست که عدم اصلاح بودجه مریض ها خاص به معنای معلولیت کودکان هموفیلی و به وجود آمدن هزاران مشکل برای مریض ها تالاسمی است که اگر داروی خودشان را به موقع دریافت نکنند، در زندگی شان دچار مشکل می گردند.  

انتهای پیام