اللهیار ملکشاهی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در تببین ابعاد مغفول مبحث حقوق شهروندی مثل حقوق شهروند در برابر شهروند با بیان اینکه حقوق شهروندی ابعاد متفاوت و وسیع ای دارد، اظهار کرد: یک قسمت از این حقوق در ارتباط با وظیفه ها حکومت و دولت نسبت به شهروندان هست، برای مثال در این […]

اللهیار ملکشاهی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در تببین ابعاد مغفول مبحث حقوق شهروندی مثل حقوق شهروند در برابر شهروند با بیان اینکه حقوق شهروندی ابعاد متفاوت و وسیع ای دارد، اظهار کرد: یک قسمت از این حقوق در ارتباط با وظیفه ها حکومت و دولت نسبت به شهروندان هست، برای مثال در این مورد توان داریم مبحث ایجاد رفاه، عمران و آبادی، بهداشت و برخورد با متخلفین قوانین را مورد اشاره قرار دهیم.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قسمت عمده ای از حقوق شهروندی در قانون بنیادی مورد توجه قرار گرفته هست، در مورد مستلزم های تصریح حقوق متقابل شهروندان در برابر شهروندان توضیح داد: قسمتی از این مبحث باید در قوانین مورد توجه قرار گیرد، این قوانین هم باید در حوزه قوانین مصوب مجلس باشد و هم توان دارد در حوزه مقررات نهادها باشد، سازمان های مردم نهاد هم توان دارند در راستای فرهنگ سازی این مبحث تاثیر گذار باشند. رسانه و صداسیما باید در جهت اطلاع رسانی موضوعات حقوق شهروندی گام بردارند، تا به کسانی که نسبت به حقوق شهروندی خود و نسبت به حقوق شهروند در برابر شهروند آگاه نیستند اطلاع رسانی جامعی صورت پذیرد.

ملکشاهی تصریح نمود: این روند توان دارد خود به خود ایجاد فرهنگ کند و برای مردم به رویه مبدل شود، رعایت این حقوق در خیلی از کشورها یک روزه پژوهشگر نشده هست لکن به مرور زمان زمان جای خود را پیدا نموده هست، رسانه، تریبون داران، صدا و سیما و از همه با اهمیت تر آموزش و پرورش باید در تصریح این حقوق فعالیت کنند، مدرسه ها باید از همان ابتدا و از مقطع خستین ذهن محصلین را با مبحث رعایت حقوق شهروندی آشنا کنند، البته تصریح کنندگان خود باید عامل این مبحث هم باشند.

انتهای پیام